Lapin yliopisto
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Mielenterveyden keskusliitto
FinFami - Mielenterveysomaisten keskusliitto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos