Toipumisorientaatiota käsitteellistävä tutkimus
Matalankynnyksen mielenterveyspalveluiden, esim. sähköisten palveluiden, tutkimus
Vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen kiinnittyvä tutkimus
Työ- ja toimintakykyyn sekä osallisuuteen liittyvä tutkimus