Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan ihmisen yksityisyyden suojaamista esimerkiksi henkilötietoja käsiteltäessä. Yliopiston erilaiset toiminnot edellyttävät muun muassa henkilöstön ja opiskelijoiden henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä. Huomioimme tietosuojan kaikissa toiminnoissamme.

Tutustu Lapin yliopiston tietosuojapolitiikkaan.

Opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt.

Tieteellinen tutkimus ja tietosuoja (Tietosuojavaltuutetun ohjeet).

Lapin yliopiston yleinen tietosuojailmoitus


Henkilötietojen käsittely Lapin yliopistossa

Käsittelemme henkilötietoja toteuttaaksemme yliopistolaissa säädettyä tehtäväämme. Käsittelemme opiskelijoiden, henkilökunnan ja sidosryhmien henkilötietoja sekä tutkimusdataa, jossa voi olla henkilötietoja. Alumni-, markkinointi-, asiakas- ja kumppanitietoja käsittelemme perustuen sopimukseen, suostumukseen, oikeutettuun etuun tai lakisääteiseen velvoitteeseen. Henkilötietoja käsitellään työtehtävien hoitamiseksi, opiskelijan opiskelun mahdollistamiseksi sekä käyttövaltuuksien ja tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Yhteisön käyttöön tarkoitettujen työvälineiden asianmukainen tarjoaminen on välttämätön osa yliopiston tehtävien ja vastuiden toteuttamista.

Käsittelemme kaikkia henkilötietoja lainsäädännön, säädösten ja sopimusten puitteissa.

Toimimme rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelyssä ja olemme vastuussa henkilötietojen käsittelystä myös niissä tapauksissa, kun palvelu, jossa henkilötietoja käsitellään, on hankittu palveluntoimittajalta tai käsittely on ulkoistettu.

Tietosuojavastaava

Lapin yliopiston tietosuojavastaava varmistaa ja valvoo tietosuojan toteutumista sekä toimii yhteyshenkilönä viranomaisiin ja yliopiston henkilörekistereissä rekisteröityihin.

Rekisteröityjen informointi

Tietosuojaselosteissa kuvataan tarkemmat tiedot eri henkilötietovarannoista (rekistereistä): henkilötietosisältö, tietojen käsittelyn tarkoitus, tietojen säilyttämisen ja käsittelyn perusteet, säilytysajat, vastuu- ja yhteyshenkilöt, tietolähteet, mahdolliset tietojen luovutukset ja siirrot, tietojen suojauksen perusteet ja rekisteröidyn oikeudet koskien henkilötietojen käsittelyä. Yliopisto voi käyttää henkilötietojen säilytyksessä ja käsittelyssä palvelutoimittajia, joiden kanssa tehdään tarvittavat sopimukset tietosuojan toteuttamiseksi. Mikäli palveluntuottaja käsittelee tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella, asiasta kerrotaan selosteessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Poistamisoikeus ei ulotu henkilötietoihin, joita yliopisto käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella, yleisen edun vuoksi tai joihin yliopistolla on muu säilyttämisvelvoite.

Tee tietojen tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöt rekisterinpitäjälle oheisilla lomakkeilla.

Jos haluat tarkastaa tietosi tai pyytää tietojen korjaamista tai poistoa, täytä lomake ja palauta se Lapin yliopiston kirjaamoon, Lapin korkeakoulukirjaston toimipisteisiin tai Lapin yliopiston IT-palvelupisteeseen, joissa henkilöllisyytesi todennetaan ja jotka toimittavat lomakkeen yliopiston kirjaamoon.

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn. Lapin yliopiston henkilötietojen käsittelyssä ei tehdä henkilötietoihin perustuvia automaattisia päätöksiä.

Jos haluat rajoittaa tai vastustaa tietojesi käsittelyä rekisteröitynä, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan, yhteystiedot tällä sivulla.

Rekisteröidyllä voi olla oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen, mikäli kyseessä on sellainen tieto, johon kyseinen oikeus soveltuu.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Asetuksen tarkoittaman valvontaviranomaisen yhteystiedot sekä ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät täältä.

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Suojaamme yliopiston henkilötietoja osana normaalia tietoturvallisuuden ylläpitämistä. Kaikki tietojenkäsittely perustuu käyttöoikeuksiin, jotka määräytyvät sen mukaan, mikä on henkilön rooli ja asema yliopistossa. Käyttöoikeuksien voimassaolo tarkistetaan päivittäin. Tietotekniset järjestelmämme ja palvelumme on suojattu alan hyvien käytäntöjen mukaisesti asiattomalta pääsyltä, niiden toimintakyky on tarvittavassa määrin varmistettu, ja niiden elinkaari on hallittu.

Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttämäsi selain tallentaa sinun omalle päätelaitteellesi (esim .tietokone, tabletti, älypuhelin). Evästetiedosto sisältää nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet sekä sen, vierailetko sivuillamme useamman kerran samalla päätelaitteella ja selaimella.

Tutustu evästekäytäntöömme

Yhteystiedot

Lapin yliopisto
Postiosoite:
PL 122, 96101 Rovaniemi Käyntiosoite:
Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi P. 016 341 341 (puhelinvaihde)

Tietosuojavastaava:

Lakimies Jari Rantala Oikeudelliset palvelut
P. 040 5472583
tietosuoja (at) ulapland.fi

Kun lähetät henkilötietoja tai muuta arkaluonteista tietoa tietosuojavastaavan sähköpostiin, on syytä käyttää yliopiston suojattua sähköpostipalvelua: https://securemail.ulapland.fi

Suojattu sähköposti

Yliopistolla on käytössään luottamuksellisen sähköpostiviestinnän mahdollistava suojattu sähköpostipalvelu. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttöön yliopiston henkilöstölle voit lukea intrasta.

Ohjeet suojatun sähköpostin vastaanottamiseen ja lähettämiseen ulkopuolisille käyttäjille löydät täältä.

Tietosuojakoulutus

Haluamme varmistaa, että yliopiston käytännöt täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Sen vuoksi koulutamme koko henkilöstömme. Yleinen tietosuojakoulutus koko henkilökunnalle toteutetaan verkko-oppimiskurssina.

tietosuojakoulutus_480x120px.jpg