Uutiset 2022
Amass-Poster_square_web.jpg

Active Witnesses -näyttely tuo sosiaalisesti sitoutuneisiin taideprojekteihin osallistuneet naiset, lapset ja vähemmistöryhmien edustajat nähdyiksi ja kuulluiksi

10.2.2022

Taiteiden tiedekunnan Galleria Valossa Arktikumissa avautuva Active Witnesses -näyttely kokoaa yhteen EU:n rahoittamassa Horisontti 2020 -tutkimushankkeessa Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture (AMASS) työskennelleitä ihmisiä ja tutkimustuloksia. Näyttelyyn pääsee vapaasti tutustumaan Arktikumin aukioloaikoina 17.2.– 13.3.2022 välisenä aikana. Tervetuloa!

AMASS-hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää monitieteisiä menetelmiä taiteen yhteiskunnallisten vaikutusten löytämiseksi, arvioimiseksi ja hyödyntämiseksi. Hanke pyrkii myös vähentämään eristyneisyyttä naisten, lasten ja vähemmistöryhmien keskuudessa hyödyntämällä erilaisia osallistavan taiteen muotoja sekä kouluttamalla osallistujia taidepohjaisten pedagogisten menetelmien avulla.

Hankkeen luoviin projekteihin osallistuneet pääsevät etualalle näyttelyssä nähtävällä suurella AMASS-seinällä, jonka monet kasvot ja äänet tuovat esille erilaisista kulttuuritaustoista tulevien kokemuksia sekä elämää ohjaavia realiteetteja. Osallistujilla on ensi käden kokemusta heidän elämäänsä määrittävistä realiteeteista, mutta taiteellisen toiminnan kautta he myös puuttuvat aktiivisesti näihin elämää ohjaaviin olosuhteisiin. Sosiaalisesti sitoutunut taide on heidän keinonsa vastata kulttuurista syrjäytymistä ja syrjintää koskeviin kysymyksiin tuntein, sanoin ja tekemisen kautta.

Näyttelyssä on myös esillä AMASS-hankkeessa toteutettuja projekteja esitteleviä videoita sekä muita tutkimustyöskentelyä projisoivia dokumentteja. Lisäksi näyttelyssä nähdään kourallinen projekteissa valmistuneita taide-esineitä, jotka todistavat käsinkosketeltavasti hankkeen aikana syntyneiden tuotosten materiaalisesta kauneudesta.

Active Witnesses -näyttelyn kuraattorina toimii taiteilija ja taidealan kouluttaja Raphael Vella Maltan yliopistosta. Näyttelyn suunnittelusta vastaa tutkija Amna Qureshi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta.

Helmikuussa 2020 käynnistynyt vaihtoehtoisia tietojärjestelmiä tutkiva ja esittelevä AMASS-hanke on koonnut yhteen satoja osallistujia – romaninaisista maahanmuuttajiin, lapsiin, vammaisiin ja köyhillä esikaupunkialueilla asuviin nuoriin. Konsortiossa ovat mukana Lapin yliopisto, Maltan yliopisto, Kaarlen yliopisto Tsekistä, Corvinuksen yliopisto Unkarista, Paco Design Collaborative Italiasta, Leedsin yliopisto Englannista, Boråsin korkeakoulu Ruotsista ja APECV Portugalista.Amass-Poster_square_web2.jpg
Otos Active Witnesses -näyttelyn julisteesta.


Galleria Valo

Active Witnesses:
The voices and faces of participants in socially engaged arts projects
17.2. – 13.3.2022

Arktikum, Pohjoisranta 4, Rovaniemi
Avoinna ti-su 10–18
Vapaa pääsy.

Lisätietoja:
Amna Qureshi
aqureshi(at)ulapland.fi


LY / TTK / LP