Opiskelua
kide_2_2022_huhuu_komonen_lautala.jpg
Päätoimittajien Inka Komosen ja Lotta Lautalan mukaan ylioppilaslehti mahdollistaa kokeilevuuden.

Journalismia ilman etuliitteitä

27.10.2022

Teksti: Hanna-Mari Räsänen
Kuva: Elli Alasaari

Yli 40 vuotta toimineen Lapin ylioppilaslehden lopettamisesta keskustellaan aika ajoin. Viime keväänä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto teki päätöksen jatkaa lehden julkaisemista.

Mihin opiskelijajournalismia tarvitaan, päätoimittajat Lotta Lautala ja Inka Komonen?

– Ylioppilaslehdellä on todella iso merkitys, etenkin täällä pohjoisessa, jossa pienlehtien määrä on vähäisempi. Alueellisen tasa-arvon kannalta sillä on iso merkitys. Ylioppilaslehti puuttuu sellaisiin, yliopistomaailmaa ja opiskelijaelämää koskeviin aiheisiin, joihin muut lehdet eivät tartu yhtä herkästi, Lautala sanoo.

Hän kyseenalaistaa sanan opiskelijajournalismi.

– Miksi sana tarvitsee etuliitteen ”opiskelija”? Se on journalismia siinä missä muukin journalismi. Opiskelijoita vähätellään monessa asiassa, niin opiskelijajournalismi-sanasta tulee vähän sellainen puuhailumielikuva.

Komonen toteaa, että ylioppilaslehti on kanava opiskelijoiden äänelle yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hänen mielestä monimuotoisen median kannalta on tärkeää, että on myös pienlehtiä.

Lapin ylioppilaslehteä jaetaan myös kampuksen ulkopuolelle. Yleisönä eivät siis ole ainoastaan opiskelijat. Lautala kertoo, että ylioppilaslehdessä käsitellään muitakin kuin yliopistomaailmaan liittyviä aiheita.

– Käsittelemme paljon ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja paikallisia kysymyksiä. Lehdessämme on erilaisia näkökulmia kuin muissa lehdissä, sillä ylioppilaslehti mahdollistaa tietynlaisen kokeilevuuden. Historian saatossa ylioppilaslehdistä on lähtenyt uusia virtauksia, Komonen komppaa.

Ylioppilaslehden resurssit ovat pienet, minkä vuoksi päätoimittajien tehtäväkenttä on varsin laaja. Esimerkiksi toimitussihteeriä ei ylioppilaslehdellä ole.

– Jos vertaa muihin ylioppilaslehtiin, niin meidän resurssimme ovat hyvin pienet, Lautala sanoo.

Päätoimittajakaksikko kokee parityöskentelyn helpottavana.

– Pystymme peilaamaan ja kommentoimaan ajatuksia puolin ja toisin, Komonen sanoo.