Uutiset 2024
Kirsi-Maria Halonen.
Julkisen talousoikeuden professori Kirsi-Maria Halonen. Kuva: Elli Alasaari.

Kirsi-Maria Halonen julkisen talousoikeuden professoriksi

5.2.2024

Oikeustieteen tohtori, dosentti Kirsi-Maria Halonen on aloittanut helmikuun alussa julkisen talousoikeuden professorina Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa.

Julkisen talousoikeuden professuuri profiloi Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaa edelläkävijäksi tutkimuksessa, joka liittyy erityisesti julkisen sektorin rakenteisiin, kilpailuneutraliteettiin, julkisten varojen käytön tehokkuuteen, läpinäkyvyyteen ja päätöksenteon vastuullisuuteen.

Kirsi-Maria Halonen on väitellyt oikeustieteen tohtoriksi Turun yliopistossa 2015. Hän on toiminut Lapin yliopistossa kauppaoikeuden yliopistonlehtorina 2016–2021 ja hyvinvointioikeuden määräaikaisena professorina vuodesta 2021 alkaen. Hän on Turun yliopiston kauppaoikeuden, erityisesti julkisten hankintojen dosentti. Ennen yliopistouraansa Halonen työskenteli kunta- ja valtiosektorilla juristina julkisten hankintojen parissa.

Viime vuosina Halonen on tutkinut muun muassa julkisten hankintojen kilpailua ja tehokkuutta, oikeuden roolia huoltovarmuuden turvaamisessa, julkisin varoin rahoitettujen ohjauskeinojen käyttöä hiilinielujen lisäämiseksi sekä korruption tunnistamista ja torjuntaa.

– Pandemia, Ukrainan sota, kestävyysvaje: nämä kaikki haastavat julkista taloutta ja julkista palveluntuotantoa, joka on vahvasti sidoksissa yksityisiin markkinoihin ja riippuvainen niiden toiminnasta. Julkisten varojen käyttöön ja julkisen sektorin rakenteisiin liittyy runsaasti monioikeudenalaisia ja monitieteellisesti haastavia kysymyksiä, ja niihin vastaaminen edellyttää uudenlaista asemoitumista yksityis- ja julkisoikeuden välimaastoon, jossa julkinen valta ja yksityiset markkinat kohtaavat, professori Halonen tähdentää.

– Nämä kysymykset ovat tulevaisuudessa siinä määrin akuutteja, että niihin kohdistuu painetta sekä tutkimuksen että päivän politiikan ja pitkän tähtäimen talouspoliittisen kehittämisen saralla. Tämä näkyy myös nykyisessä hallitusohjelmassa, jossa kilpailun toimivuuteen ja julkisen sektorin toimintaan kohdistuu lukuisia toimenpide-ehdotuksia, hän toteaa.

Kirsi-Maria Halonen

Julkisen talousoikeuden professori 1.2.2024 alkaen, oikeustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

 • Oikeustieteen tohtori 2015, Turun yliopisto
 • Dosentti (kauppaoikeus, erityisesti julkiset hankinnat) 2018, Turun yliopisto
 • Keskeisimmät asiantuntijatehtävät tällä hetkellä:
  • Varapuheenjohtaja, Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta, Keskuskauppakamari
  • Tutkimusneuvoston jäsen, Ruotsin kilpailuvirasto
  • Hallituksen jäsen, Suomalainen Lakimiesyhdistys
  • Toimitusneuvoston jäsen: Liikejuridiikka, Edilex, Oikeustiede-Jurisprudentia, Journal of Public Procurement
  • Päätoimittaja, European Procurement Law Series, Edward Elgar Publishing
  • Puheenjohtaja, European Procurement Law Group
  • Asiantuntija, EU Network against Corruption and Local Research Correspondents on Corruption (LRCC)

Lisätietoja:

Professori Kirsi-Maria Halonen, p. 040 484 4262, etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi

Artikkeli Kirsi-Maria Halosesta Lapin yliopiston Kide-lehdessä 2/2023: Rohkea kannanottaja keskustelee yhteiskunnan areenoilla