Uutiset 2022
uutiskuva_2.jpg

Pakohuonepeliä luku- ja kirjoitustaitojen oppimiseen hyödyntävä hanke sai merkittävän rahoituksen

30.11.2022

Lapin yliopisto sai 134 000 euroa hankkeeseen, joka hyödyntää pakohuonepeliä luku- ja kirjoitustaitojen oppimiseen. Erityisenä tavoitteena on kehittää lasten transmediaalisia taitoja lukemisessa ja kirjoittamisessa.

Media-alan tutkimussäätiö on myöntänyt Lapin yliopistolle 134 020 € hankerahoitusta hankkeeseen, jossa kehitetään lasten ja nuorten sekä transmediaalisia että perinteisiä luku- ja kirjoitustaitoja pakopelipedagogiikan keinoin. Heikkeneviä lukutaitoja koskevan huolipuheen oheen tarvitaan täysin uudenlaisia ja motivoivia opimisen tapoja sekä ennen kaikkea konkreettisia toimia. Näihin haasteisiin Lapin yliopiston pelillisyyttä, itseilmaisua ja osallistavaa ongelmanratkaisua korostava kaksivuotinen hanke pyrkii tuomaan oman panoksensa.

- Peliyhteisöt ovat nuorille tiloja, joissa luodaan identiteettejä ja sosiaalisia suhteita, nautitaan itseilmaisusta sekä toimitaan suunnitelmallisesti ongelmanratkaisutilanteissa. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että näitä pelikokemusten tarjoamia tiloja voidaan käyttää osana motivoivaa luku- ja kirjoitustaitojen opetusta. Itse asiassa juuri pakopeliympäristö on oivallinen tapa havainnollistaa luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen merkitystä, yliopistonlehtori ja hankkeen johtaja Outi Kallionpää Lapin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Lapin yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana Itä-Suomen yliopisto, jossa on aktiivisesti kehitetty pakohuonepeliä lukutaidon oppimisalustana. Yhteistyökumppanina toimii myös PunaMusta mediakonsernin sanomalehti Karjalainen.

Pakohuonepelin pilottikouluina ovat hanketta vetävien yliopistojen harjoittelukoulut Rovaniemellä ja Joensuussa. Hanke alkaa vuoden vaihteessa ja kestää puolitoista vuotta. Hankkeen vastuullisena tutkijana toimii Johanna Pentikäinen.

Lisätietoja:

Outi Kallionpää

outi.kallionpaa@ulapland.fi

Suomen kielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtori

Lapin yliopisto