Uutiset 2022
 
pohjoissaamenkielen_opintokokonaisuus_web.png

Pohjoissaamen kielen opintokonaisuus alkaa - ilmoittaudu mukaan!

9.5.2022

Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu aloittavat työelämäorientoituneen pohjoissaamen kielen opintokokonaisuuden tarjoamisen. Opiskelijoiden ja avoimessa yliopistossa opintokokonaisuuden suorittamisesta kiinnostuneiden kannattaa ilmoittautua mukaan pian.

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun uusi yhteinen pohjoissaamen kielen opintokokonaisuus alkaa syksyllä 2022. Kokonaisuudella vastataan sekä työelämän että saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän raportista nousseisiin osaamistarpeisiin.

- Lapin yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen pohjoissaamen kielen opintokokonaisuus on yhteiskunnallisesti hyvin merkittävä. Sillä voidaan vastata myös saamenkielisten opettajien ja sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijöiden pulaan, kertoo yliopiston koulutusvararehtori Satu Uusiautti.

Opintokokonaisuuden sisällöissä on vahva työelämärelevanssi, ja opetuksen keskeisenä tavoitteena on kouluttaa saamenkielisiä ammattiosaajia työelämään. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on muun muassa perehtynyt ammattialansa saamenkieliseen termnologiaan, sekä ymmärtää saamen kielten uhanalaisen kielitilanteen ja roolinsa vastuullisena kielenpuhujana.

Myös opintokokonaisuuden suorittaminen avoimen yliopiston kautta on mahdollista. Sen ansiosta myös jo työelämässä olevat voivat suorittaa opintoja täydentävänä koulutuksena ja vahvistaa ammatillista kielitaitoaan.

- Opintojen saavutettavuus on hyvä, koska ne toteutetaan verkko-opintoina. Opintokokonaisuuden voi suorittaa kahdessa vuodessa, mutta myös yksittäisille opintojaksoille osallistuminen on mahdollista, toteaa saamen kielen ja kulttuurin yliopistonlehtori Erika Sarivaara.

Pohjoisssaamen kielen opintokonaisuuteen opetussuunnitelman sisältöihin voi tutustua Peppi-opinto-oppaasta.

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sekä avoimessa yliopistossa opintokokonaisuuden suorittamisesta kiinnostuneiden kannattaa ilmoittautua mukaan lähettämällä sähköpostiviestiä yliopistonlehtori Erika Sarivaaralle (etunimi.sukunimi@ulapland.fi) 10.6. mennessä.

Lisätietoja:

Erika Sarivaara
Dosentti, opintokokonaisuuden toteutuksesta vastaava yliopistonlehtori
erika.sarivaara@ulapland.fi
+358 40 4844 250