Uutiset 2022
ValueBioMat-tutkimushanke tarkastelee muovien koko elinkaarta: uusia biopohjaisia ja kierrätettyjä muoveja ja uusiutuvia materiaaleja, resurssitehokasta tuotantoa, digitaalista 3D-teknologia ja paikallista tuotantoa, uusia liiketoimintamalleja sekä muutosta tukevia oikeudellisia kannustumia ja asetuksia.
ValueBioMat-tutkimushanke tarkastelee muovien koko elinkaarta: uusia biopohjaisia ja kierrätettyjä muoveja ja uusiutuvia materiaaleja, resurssitehokasta tuotantoa, digitaalista 3D-teknologia ja paikallista tuotantoa, uusia liiketoimintamalleja sekä muutosta tukevia oikeudellisia kannustumia ja asetuksia.

Strategisen tutkimuksen neuvoston jatkorahoitus muovintuotannon ja -käytön kestävien vaihtoehtojen tutkimukseen

21.6.2022

Moni- ja poikkitieteiselle ValueBioMat-tutkimukselle on myönnetty strategisen tutkimuksen neuvoston jatkorahoitus. ValueBioMat-hanke tutkii, kuinka muovien tuotannon ja käytön koko arvoketju voitaisiin muuttaa kestävän kehityksen mukaiseksi ja uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvaksi. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta on yksi hankkeen toteuttajista, yhdessä Aalto-yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja VTT:n kanssa.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt jatkorahoituksen vuoden 2019 ohjelmiin valituille tutkimuskonsortioille. Yksi jatkorahoitetuista konsortioista on moni- ja poikkitieteinen ValueBioMat (Bioöljyihin perustuvat polymeerikomposiitit; arvoketju synteesistä digitaaliseen valmistukseen – Bio-oils based polymeric composites; value chain from synthesis to additive manufacturing), jonka toteuttavat Aalto-yliopisto, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, Luonnonvarakeskus ja VTT. Sille myönnettiin 2 000 810 euron rahoitus kolmelle vuodelle vuosien 2022–2025 ajaksi. Immateriaalioikeuden professori Rosa Maria Ballardinin vetämän Lapin yliopiston osahankkeen rahoitusosuus on 283 334 euroa.

Tällä hetkellä muovia valmistetaan pääasiassa fossiilisista raaka-aineista, eikä kaikkea muovia kierrätetä. ValueBioMat-hankkeessa tutkitaan, miten muovintuotannon ja -käytön arvoketjusta voisi tehdä nykyistä kestävämmän. Miten voisimme tehdä kokonaisvaltaisen siirtymän petrokemiaan perustuvista polymeereistä ja muoveista kestävän kehityksen mukaisiin, uusiutuviin ja hiiltä sitoviin raaka-aineisiin ja materiaaleihin, mahdollistaa resurssitehokkaan tuotannon sekä edistää muovien kierrätystä ja muuntamista uusiin muotoihin?

ValueBioMat-projektissa vastauksia tähän etsivät niin kemian, tuotantotekniikan kuin oikeustieteenkin asiantuntijat. Tutkimus pyrkii tarjoamaan ratkaisuja, jotka perustuvat uusien biopohjaisten raaka-aineiden käyttöön, etenkin kasviöljypohjaisiin materiaaleihin. Uusien materiaalien kehittämisen lisäksi hankkeessa tarkastellaan kehitettyjen uusien polymeerien työstöä digitaalista 3D-tulostusta hyödyntäen. Tällaisella kestävän kehityksen mukaisten ja uusiutuvien materiaalien käytöllä on myös laajoja sosioekonomisia vaikutuksia, minkä vuoksi tutkimuksessa tarkastellaan myös uusien arvoketjujen elinkaaria, oikeudellis-eettisiä näkökulmia ja uusia liiketoimintamalleja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta tarkastelee hankkeessa lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia toimia, joilla voidaan edistää resurssien viisasta hyödyntämistä. Yksi keskeisistä kysymyksistä on, voimmeko ohjata kuluttajien ja sidosryhmien päätöksiä oikeaan suuntaan esimerkiksi kannustimien ja asetusten avulla.

– Tarkastelemme tutkimuksessamme erityisesti yksityisoikeutta, sillä ympäristökestävyys ja siihen liittyvät eettiset arvot eivät nykyisin näy riittävästi eurooppalaisissa oikeus- ja hallintojärjestelmissä. Lisäksi yksityisoikeudella on ylipäätäänkin ratkaiseva rooli kestävän kehityksen mukaisissa innovaatioissa ja liiketoimintamalleissa, etenkin markkinataloudessa, kertoo immateriaalioikeuden professori Rosa Maria Ballardini Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta.

– Pyrimmekin tunnistamaan puuttuvaa tai heikosti määriteltyä sääntelyä sekä ehdottamaan nykyistä toimivampia ratkaisuja, jotka edistäisivät kestävien innovaatioiden kehittämistä ja leviämistä laajemmalle, professori Ballardini jatkaa.

Professori Rosa Maria Ballardinin lisäksi lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia toimia tutkivaan ryhmään kuuluvat yliopistonlehtorit Anette Alén-Savikko ja Juha Vesala sekä tutkijat Jenna Päläs, Emmanuel Salami, Corinna Casi ja Mikko Kaunisvaara.

Lisätietoja:

Rosa Maria Ballardini, immateriaalioikeuden professori, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani, rosa.ballardini (at) ulapland.fi, Ballardinin tutkimusprofiili
ValueBioMat-tutkimushankkeen verkkosivut: valuebiomat.fi
Lyhyt esittely tutkimuskokonaisuudesta YouTubessa
Strategisen tutkimuksen neuvoston tiedote jatkorahoitetuista konsortioista