Avoimet työpaikat
 

Tohtorikoulutettava (29 kk) tai tutkijatohtori (24 kk), 1.8.2021 lukien

13.4.2021

Lapin yliopiston Oikeustieteiden tiedekunta hakee

tohtorikoulutettavaa (29 kk) tai tutkijatohtoria (24 kk) työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan markkinasääntelyn ja hiilinielujen oikeudellisia kysymyksiä tutkimaan.


Tutkijana työskentelet hankkeessa ’Hiilinieluja ja ilmastohyötyjä hallituin riskein: Metsiä ja puutuotteita koskevat ohjauskeinot (HILMARI)’, joka on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama kolmevuotinen monitieteellinen tutkimushanke. Hankkeessa on Lapin yliopiston lisäksi mukana tutkijoita Luonnonvarakeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta ja Metsäkeskuksesta.

Tehtävänäsi on arvioida metsien ja puutuotteiden hiilensidontaa edistävien ohjauskeinojen oikeudellisia edellytyksiä, hyväksyttävyyttä ja toteuttamiskelpoisuutta osana kansallista ja EU:n oikeusjärjestelmää. Markkinasääntely on keskeisessä roolissa hiilimarkkinoiden kehittymiseen vaikuttavan ohjauksen kannalta. Tarkasteltavaksi voi tulla muun muassa hiilinielujen kytkeminen päästökauppaan tai hiilijalanjäljen kompensaatiomekanismit.

Tohtorikoulutettavalta
edellytetään oikeustieteen maisterin tutkintoa tai muuta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa 1.8.2021 mennessä, hyvää englannin ja suomen kielen taitoa, kykyä ja motivaatiota itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja, osaamista ja kiinnostusta hiilensidonnan sekä hiilimarkkinoiden kannalta relevanteilta oikeudenaloilta (ympäristö-, luonnonvara-, EU:n sisämarkkina- ja kauppaoikeus).

Tutkijatohtorilta
edellytetään oikeustieteen tohtorin tutkintoa tai tohtorintutkintoa muulta soveltuvalta alalta tai selvitystä tutkinnon saamisesta vuoden 2021 loppuun mennessä, hyvää englannin ja suomen kielen taitoa, kykyä ja motivaatiota itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja, osaamista ja kiinnostusta hiilensidonnan sekä hiilimarkkinoiden kannalta relevanteilta oikeudenaloilta (ympäristö-, luonnonvara-, EU:n sisämarkkina- ja kauppaoikeus).

Aikaisempi kokemus tutkimusryhmässä toimimisesta katsotaan eduksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän tutkimus- ja opetushenkilökunnan vaativuustasokartan mukaisesti tasoon 3-4 (tohtorikoulutettava) ja tasoon 5 (tutkijatohtori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat: ansioluettelo, julkaisuluettelo, motivaatiokirje (enintään 1 sivu) ja hankkeen teemaan liittyvä tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua, pois lukien lähdeluettelo).

Hakemus liitteineen tulee toimittaa 24.5.2021 klo 13.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ulapland.fi tai postitse osoitteeseen Lapin yliopisto (Kirjaamo, Yliopistonkatu 8) PL 122, 96101, Rovaniemi. Hakuasiakirjat voi toimittaa myös suojatun postipalvelun kautta: https://securemail.ulapland.fi. Suojatussa postipalvelussa vastaanottajaksi merkitään: kirjaamo(at)ulapland.fi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Hakemusasiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 621/1999 lain mukaisesti.

Hankkeessa työskentelyn lisäksi, osallistut Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan Oikeus, markkinat ja ympäristö (Law, Markets and the Environment) tutkimusryhmän toimintaan ja muuhun tiedekunnan tutkimusyhteistyöhön ja -aktiviteetteihin. Opetustehtäviä on korkeintaan 5 % työajasta. Tutkijaa kannustetaan osallistumaan kansainvälisiin ja kansallisiin konferensseihin ja seminaareihin sekä osallistumaan julkiseen keskusteluun.

Lisätietoja antaa
Vastuullinen johtaja, dosentti, yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen, Lapin yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, 040 4844254