Opiskelua
Kide_1_2023_alumni_01.jpg

Työhyvinvointia puolustava käräjätuomari

12.4.2023

Teksti: Jaana Ojuva

”Jos haluat kehittyä, on hyvä saada kritiikkiä sellaiselta, joka haluaa rakentaa kanssasi lisää hyvää.” Käräjätuomari Mari-Lea Kovanen uskoo sosiaalityön professorin, tietokirjailija Brené Brownin ajatukseen. Nuorena ja vastavalmistuneena naisena Kovanen sai osansa toisenlaisesta kritiikistä. Siksi hän on omassa työssään halunnut rakentaa muita kannustavaa ja kannattelevaa työyhteisöä.

– Oman työn ja työyhteisön kehittäminen motivoi, ja se sopii innostuvalle luonteelleni.

Kovanen on työskennellyt perintätoimistossa, Suomen Tullissa ja viimeiset 13 vuotta Lapin käräjäoikeudessa. Siviiliosaston käräjätuomarina hän hoitaa riita- ja lapsiasioita.

– Työ on nopeatahtista ja hyvin itsenäistä. Päätökset tehdään itse, eivätkä muut voi niihin puuttua.

Kide_1_2023_alumni_02.jpg

Työtehtävät ovat vaihtuvia ja haasteellisia. Oikeudenkäynnissä puheenjohtajana toimiminen on Kovasen mielestä suoraviivaisempaa, kun taas suljettujen ovien takana käytävissä sovitteluissa jutut pääsevät helpommin ihon alle. Pienessä tilassa on läsnä suuria tunteita.

– Koen työni merkitykselliseksi, mutta myös vaativaksi. Tuomari tulee mukaan riitoihin vasta silloin, kun ne ovat vaikeita ja monisyisiä.

Kovanen toimii myös tuomioistuinharjoittelijoiden esihenkilönä ja valtakunnallisen Vastuutuomari-verkoston puheenjohtajana. Verkosto pyrkii yhtenäistämään käräjäoikeuksien käytänteitä ja luomaan erilaisia työtä tukevia työkaluja.

– Työelämän kasvaneet paineet näkyvät myös tuomioistuimissa. Siksi on tärkeää, että esimerkiksi tuomioistuinharjoittelut toteutetaan avoimesti samoilla periaatteilla. Tuomareiden hyvinvointi on huomioitava jo uran alkumetreillä.

Opiskelumuistot kiteytyvät erityisesti kahteen sanaan: hauskanpitoon ja lukemiseen. Opiskeluaikojen merkitykselliset ihmissuhteet ovat yhä olemassa. Tenttikirjoja Kovanen ei ikävöi – nyt on aikaa myös muusta kirjallisuudesta nauttimiselle.

Mari-Lea Kovanen

  • Käräjätuomari, Lapin käräjäoikeus
  • Valmistui Lapin yliopistosta oikeustieteen maisteriksi 2005
  • Harrastaa joogaa, koiran kanssa ulkoilua, kuorolaulua Musiikkikoulu PopUpin Popkuoro Väreessä ja perheen kanssa retkeilyä.

Kide_1_2023_alumni_03.jpg
Kuva: Miika Hämäläinen