Uutiset 2022
Ikääntyvät digiyhteiskunnassa_kansi_web.jpg

Uusi kirja tarkastelee digitalisaation vaikutusta ikääntyvien arkeen

16.11.2022

Lapin yliopiston professori Päivi Rasi-Heikkinen ja yliopistonlehtori Hanna Vuojärvi ovat kollegojensa kanssa toimittaneet ensimmäisen suomenkielisen artikkelikokoelman, joka pureutuu digiyhteiskunnan merkityksiin ikääntyvien elämässä. Kirjan tekijät peräänkuuluttavat myönteistä asennoitumista ikääntymiseen ja elinikäiseen oppimiseen silloinkin, kun se ei palvele yhteiskunnan tuottavuuden tavoitteita.

Ikääntyvien katsotaan olevan syrjäytymisvaarassa uudessa tekno- ja mediakulttuurissa, jossa digi- ja medialukutaidoista on tullut kansalaistaitoja. Gaudeamuksen julkaisema teos Ikääntyvät digiyhteiskunnassa – Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet tarkastelee monitieteisesti ja kriittisesti yhteiskunnan digitalisaatiota ja sen vaikutusta ikääntyvien arkeen.

– Käsitykset digitalisaatiosta ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan, ihmisten arkeen, oppimiseen ja kansalaisuuteen uhkaavat jäädä kapea-alaisiksi ilman ikäihmisten ääntä ja heidän elämässään merkityksellisiin näkökulmiin perustuvaa tutkimustietoa, kirjan tekijät toteavat.

Teoksessa kartoitetaan digitalisaatioon liittyvän koulutuksen, ohjauksen ja tuen tarpeita, tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia. Kirja rohkaisee lukijaa myös pohtimaan, miten ikääntyminen ja ikäihmisyys ylipäänsä tulevat määritellyiksi tässä ajassa.

Keskeinen viesti on, että ikäihmisille tarjottavan digitaitojen tuen ja ohjauksen tulee olla laadukasta ja ikäihmiset oppijoina huomioivaa. Laadukkaiden digitaalisten palveluiden, sovellusten ja välineiden sekä niihin liittyvän käyttäjätuen tarjoaminen edellyttää, että toimijat ovat tietoisia ikäihmisen oppimisprosesseista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Lapin yliopiston tutkijoiden artikkelit käsittelevät ikäihmisten digiosaamista ja sosiaalisia tukiverkostoja eTerveyspalveluiden käyttäjinä (Päivi Rasi-Heikkinen ja Ella Airola), aikuiskoulutukseen suuntautuneen opettajankoulutuksen merkitystä ja mahdollisuuksia ikäihmisten medialukutaitojen tukemisessa (Hanna Vuojärvi, Päivi Rasi-Heikkinen, Susanna Rivinen, Sirpa Purtilo-Nieminen ja Timo Cornér) sekä ikäihmisten omaisten ja hoitohenkilökunnan näkökulmaa koronapandemian aikaan (Päivi Naskali ja Shahnaj Begum).

Teos palvelee erityisesti tutkimusta, koulutusta, päätöksentekoa ja julkista hallintoa, yrityksiä sekä eri alojen ammatillisen kentän toimijoita.

Julkistamistilaisuus

Kirjan julkistamistilaisuus pidetään 28.11.2022 klo 16–17 Lapin yliopistolla.

Ilmoittautuminen 22.11. mennessä: paivi.rasi-heikkinen(at)ulapland.fi. Tilatieto toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Julkistamistilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä Zoomissa: https://uef.zoom.us/j/65992278992

Lisätietoja

Professori Päivi Rasi-Heikkinen, paivi.rasi-heikkinen(at)ulapland.fi, 040 484 4240
Yliopistonlehtori Hanna Vuojärvi, hanna.vuojarvi(at)ulapland.fi, 040 484 4139

Teostiedot

Kristiina Korjonen-Kuusipuro, Päivi Rasi-Heikkinen, Hanna Vuojärvi, Kaisa Pihlainen ja Eija Kärnä (toim.) (2022) Ikääntyvät digiyhteiskunnassa. Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet. Gaudeamus.