Uutiset 2022
 
Kuvassa Mikko Äijälä istuu ruskaisen maiseman keskellä pystykorva kainalossa.
Mikko Äijälä. Kuva: Marko Junttila.

Väitös: Rekikoirat muokkaavat matkailumaisemaa

22.9.2022

YTM Mikko Äijälä perehtyy matkailututkimuksen väitöstutkimuksessaan rekikoirien toimijuuteen paikallisen matkailumaiseman muotoutumisessa. Hänen esittämänsä ajatus monilajisista poluista auttaa ymmärtämään, miten eläinten merkitys voidaan paremmin huomioida eläinmatkailupalveluiden toteuttamisessa.

Rekikoirat ovat tärkeä imagotekijä Lapille ja koko arktisen alueen matkailulle, mutta niiden roolia ei Äijälän mukaan riittävästi ymmärretä. Matkailutoiminnassa, kuten matkailupalvelujen suunnittelussa ja markkinoinnissa, Lapista tehdään matkailumaisema, joka vastaa erityisesti matkailijoiden tarpeisiin ja odotuksiin.

– Matkailumaisemasta pyritään matkailukäytäntöjen avulla luomaan melko muuttumaton ja helposti hallittava kokonaisuus, jossa ihmiset nähdään sosiaalisina toimijoina ja eläimet, kuten rekikoirat, usein vain välineinä matkailuelämysten tuottamisessa, Äijälä kertoo.

Valta matkailumaisemien luomisessa on ihmisillä, ja rekikoirat joutuvat mukautumaan osaksi ihmisen suunnittelemaa maisemaa. Parhaimmillaan mukautuminen johtaa hyvään yhteistyöhön ihmisten ja rekikoirien välillä.

Rekikoirat – ja myös kokemattomat matkailijat – voivat kuitenkin toiminnallaan myös rikkoa ennalta suunniteltua matkailumaisemaa ja tuoda matkailupalveluihin yllätyksellisyyttä, jopa kaoottisuutta. Matkailumaisemaa tulisikin ajatella kokonaisuutena, joka muuttuu jatkuvasti rekikoirien, ihmisten ja ympäröivän tilan vuorovaikutuksessa.

Äijälän kuvailemassa maisemakäsityksessä myös rekikoirat ymmärretään toimijoina, sillä niillä on keskeinen rooli maiseman jatkuvassa muovautumisessa.

Rekikoirailumaisema syntyy risteävistä monilajisista poluista

Äijälä kuvaa eri toimijoiden jatkuvaa vuorovaikutusta monilajisina polkuina, jotka risteävät ja kietoutuvat monimutkaiseksi ja jatkuvassa liikkeessä olevaksi rihmastoksi (meshwork).

Teoreettinen kuvaus havainnollistuu talvella rekikoirakennelin safareiden lähtöalueella, kun katsotaan aluetta lintuperspektiivistä: alueella liikkuu koiria ja ihmisiä sekä risteilee niiden jälkiä ja erilaisia työvälineitä, kuten vetoliinoja, valjaita ja rekiä. Tätä kaikkea ympäröi lähes korvia huumaava koirien haukunta

– Rekikoirakenneliä ja siellä tapahtuvaa toimintaa ei näin ollen tulisi ajatella ihmisen luomana, muokkaamana ja täysin hallittavissa olevana matkailumaisemana. Sen sijaan se tulisi nähdä jatkuvasti muuttuvana ja epävakaana rekikoirailumaisemana, joka syntyy ja muovautuu etenkin rekikoirien, mutta myös oppaiden ja matkailijoiden, yhteistoiminnan sekä sen rikkoontumisen tuloksena.

Äijälä kehottaa lähestymään matkailumaisemaa monilajisina polkuina myös käytännön tasolla. Silloin silotellun ja ihmiskeskeisen maiseman sijasta voidaan rakentaa syvällisempiä tarinoita eläimistä merkittävänä osana matkailumaisemia.

– Kun ymmärrämme syvällisemmin eläinten, kuten rekikoirien, eläväisen roolin osana matkailumaisemia, voimme paremmin toteuttaa eläinmatkailupalveluja eläinten ehdoilla.

Liikkuva videoetnografia apuna toiminnan kehittämisessä

Äijälä teki etnografisen kenttätyönsä rovaniemeläisessä rekikoirakennelissä. Keskeinen osa kenttätyötä oli kuvata kennelin elämää kehoon kiinnitettävien GoPro-kameroiden avulla. Hänen lisäkseen videoita taltioivat myös kennelin oppaat, musherit. Videomateriaalin Äijälä kävi läpi yhdessä kahden musherin kanssa. Liikkuvaan kuvaan perustuva teknologia osoittautui hyödylliseksi työkaluksi.

– Actionkameroiden avulla on mahdollisuus päästä kiinni niin kennelin arjessa tapahtuviin hyviin kuin ei-toimiviinkin käytänteisiin, jotka voivat olla jopa tiedostamattomia. Muutenkin nykyteknologia voisi auttaa pääsemään lähemmäksi rekikoirien näkökulmaa ja siten kehittämään matkailutoimintaa yhä vastuullisempaan suuntaan.

Tietoa väitöstilaisuudesta

YTM Mikko Äijälän akateeminen väitöskirja Tourist Landscapes as Multispecies Trails: Storying a Mushing Landscape Through Mobile Video Ethnography tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 30. syyskuuta 2022 klo 12 alkaen luontosalissa 2 (LS2, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä toimii professori Phillip Vannini, Royal Roads yliopistosta Kanadasta ja kustoksena professori Outi Rantala Lapin yliopistosta. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Väitöstä voi seurata etänä osoitteessa https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland

Tietoa väittelijästä

YTM Mikko Äijälä kirjoitti ylioppilaaksi Vihannin lukiosta. Hän valmistui matkailututkimuksen maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2015.

Äijälä on työskennellyt rekikoiriin liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeiden parissa Lapin yliopistossa vuodesta 2016. Vuoden 2022 alusta lähtien hän on toiminut ulkopuolisena auditoijana matkailualaan keskittyville Green Key ja Green Activities -ympäristösertifikaateille.

Äijälä on toiminut väitöskirjatutkijana Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka/Arktisuus muuttuvassa maailmassa -tohtoriohjelmassa vuosina 2018–2022. Väitöskirjan viimeistelyyn hän sai Lapin yliopiston myöntämän Esko Riepulan apurahan.

Lisätietoja

Mikko Äijälä, mikko.aijala(at)ulapland.fi, puh. 040 4844 481

Tietoa julkaisusta

Mikko Äijälä: Tourist Landscapes as Multispecies Trails: Storying a Mushing Landscape Through Mobile Video Ethnography. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 343, ISBN 978-952-337-326-6, ISSN 1796-6310. Lapin yliopisto 2022, Rovaniemi.

Sähköisen julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-326-6