Uutiset 2022
 
Laura Seppälä, taustallaan rantamaisema.
Laura Seppälä.

Väitös: Vastuullisuus on laajentunut vuosikymmenessä ulkoiluvaatealalla

14.11.2022

Viime vuosikymmenen aikana vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä on tullut erottamaton osa ulkoiluvaatetusalaa ja vastuullisuusteoista on muodostunut kilpailuetu. Samanaikaisesti erot yritysten välillä ovat kasvaneet. Tämä tulee ilmi PhD, TaM Laura Seppälän väitöstutkimuksessa, jossa hän perehtyy kansainvälisten ulkoiluvaateyritysten vastuullisuusviestintään.

Laura Seppälä perehtyy väitöstutkimuksessaan kahdentoista kansainvälisen ulkoiluvaateyrityksen omaan vastuullisuusviestintään heidän nettisivuillaan vuosina 2009 ja 2021. Tutkimus pyrki selvittämään, mitä ulkoiluvaatealan ympäristölliselle ja sosiaaliselle vastuullisuudelle on tapahtunut viime vuosikymmenen aikana.

Monet jo vuonna 2009 todetut vastuullisuustoimet ovat edelleen ajankohtaisia.

– Ympäristöhaasteet ovat muuttuneet entistä monimutkaisemmiksi, ja uusia on tullut esiin. Viime vuosikymmenen nousevia aiheita olivat muun muassa ilmastonmuutos, PFC-yhdisteet, mikromuovit ja eläinten hyvinvointi. Lisäksi sosiaalisen vastuun kysymykset ovat viime vuosikymmenen aikana nousseet esiin ja saaneet enemmän huomiota. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi pakkotyö, elämiseen riittävä palkka sekä terveys ja turvallisuus, Seppälä kertoo.

Laura Seppälän tutkimus oli tapaustutkimus 12 ulkoiluvaatealan yrityksestä, mutta se antaa osviittaa yleisestä muutoksesta. Erityisesti ilmastonmuutos, luonnonvarojen käyttö ja sosiaalinen vastuullisuus ovat nousseet ajankohtaisiksi julkisessa keskustelussa.

– Yleinen keskustelu kasvattaa käyttäjien vastuullisuustietoisuutta, ja vastuullisuusteoista on tullut kymmenessä vuodessa kilpailuetu. Ulkoiluvaatteilta myös vaaditaan käyttötarkoituksensa takia suurempaa vastuullisuutta kuin pikamuodilta, koska ulkoiluvaatteiden käyttäjät ovat usein kiinnostuneita luonnosta ja ympäristöstä, Seppälä toteaa.

Yksi Seppälän tutkimuksen tuloksista on, että parhaimpien yritysten nettisivut toimivat myös vastuullisuustekojen tietopankkina.

– Yritykset toivat avoimesti haasteita käyttäjien tietoisuuteen ja esittivät myös tietämiään ratkaisuja, Seppälä sanoo.

Erot yritysten välillä ovat kasvaneet

Viime vuosikymmenen aikana vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä on tullut erottamaton osa ulkoiluvaatetusalaa.

– Toisaalta vuosikymmen on kasvattanut eroja yritysten välillä. Edelläkävijäyritykset ovat ehtineet vuosikymmenessä panostaa vastuullisuuteen merkittävän summan rahaa ja energiaa, Seppälä arvioi.

Vastuullinen toimitusketjun hallinta edellyttää usein yhteistyötä tuotemerkkien, toimialajärjestöjen, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, standardointiorganisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen välillä. Seppälän tutkimuksen mukaan brändien osallistuminen vastuullisuusjärjestöihin ja kolmannen osapuolen auditointeihin onkin lisääntynyt vuosikymmenessä.

Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää niin vaatetusalan yritykset, suunnittelijat kuin opiskelijatkin. Isoilla yrityksillä on usein jo kattava vastuullisuusstrategia, mutta varsinkin pienet yritykset voivat saada uusia näkökulmia toimintaansa tutkimuksen antamasta kokonaiskuvasta.

Tietoa väitöstilaisuudesta

PhD, TaM Laura Seppälän väitöskirja Responsibility and Sustainability in the Outdoor Clothing Industry based on the Website Communication of the Brands in 2009 and 2021 tarkastetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa torstaina 24. marraskuuta 2022 klo 12 alkaen luentosalissa 3 (LS3, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä toimii professori Annamari Vänskä Aalto-yliopistosta ja kustoksena professori emerita Kaarina Määttä Lapin yliopistosta. Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Väitöstä voi seurata etänä osoitteessa https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland

Tietoa väittelijästä

Laura Seppälä valmistui taiteen maisteriksi 2010 Lapin yliopistosta. Vuonna 2017 hän väitteli University of Salfordista yhteissuunnittelusta (co-design). Väitöskirjansa viimeistelyyn hän sai Lapin yliopiston myöntämän Esko Riepulan apurahan.

Lisätietoja

Laura Seppälä, laura.seppala (at) flassi.fi

Tietoa julkaisusta

Laura Seppälä: RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY IN THE OUTDOOR CLOTHING INDUSTRY based on the website communication of the brands in 2009 and 2021. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 349. Lapin yliopisto: Rovaniemi. ISBN 978-952-337-336-5. ISSN 1796-6310.

Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-336-5