Moduuli I: Uudistuvien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittaminen, etiikka ja palvelumuotoilu, 5 op

Opintomoduulin tavoitteena on tukea sote-alan ammattilaisia moniammatillisessa toimijuudessa sekä palveluiden yhteensovittamisessa. Sujuvien sosiaali- ja terveyspalveluiden muotoileminen edellyttää sote-alan keskinäistä ymmärrystä, jaettua eettistä toimijuutta sekä palveluiden käyttäjien asettamista kehittämisen keskiöön.

Moduulissa harjoitellaan eettisten tilanteiden arviointia moniammatillisissa palveluissa sekä tarkastellaan opiskelijoiden työskentely-ympäristöjen monitoimijuuden kehittämistä. Palvelumuotoilun perusteisiin perehtyminen edistää yhteentoimivien sote-palveluiden uudelleen muotoilua.

Kenelle? Lappilaisille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tai opiskelijoille, jotka haluavat kehittää moniammatillista osaamistaan ja tutustua palvelumuotoilun perusperiaatteisiin. Opiskelijoiden moduuliin osallistumisen edellytyksenä on vähintään yksi suoritettu käytännön harjoittelu oman alan tehtävissä. 

Moduuliin ilmoittautuneet: Lähetämme ilmoittautuneille sähköpostit opetuksen käytänteistä ennen moduulin alkua. Moduuli I alkaa 1.9.2020. Sähköposti lähetetään viimeistään moduulin alkamista edeltävänä päivänä.

Opintomoduulin tavoitteet ja sisältö
Opintomoduulin kuvaus
Lisätietoja ja ilmoittautuminen