Moduuli IV: Saamelaisuus ja kulttuurisensitiivisyys, 5 op

Opintokokonaisuudessa perehdytään sosiaali- ja terveyspalveluihin saamelaisuuden näkökulmasta ja analysoidaan kulttuurisensitiivisten palvelujen toteutumista ja tavoitteita.

Tällä opintojaksolla tarkastellaan tekijöitä, joita tulee huomioida kulttuurisensitiivisten sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opintojakson keskeisiä teemoja ovat: saamelainen yhteiskunta, kulttuuri ja elämäntavat, normit ja valtarakenteet, kansalaisuus, oikeudet ja politiikka sekä laadukkaat palvelut.

Opintojen ajankohta: 1.9.-30.11.2021.

Opintomoduulin tavoitteet ja sisältö
Lisätietoja ja ilmoittautuminen