Maksutonta täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Hanke järjestää maksuttoman opintokokonaisuuden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokonaisuus muodostuu neljästä monialaisesta ja -tieteisestä 5 op opintomoduulista. Voit suorittaa kaikki moduulit tai valita sinulle sopivimmat. Opinnot suoritetaan verkossa ja voit sovittaa opiskelun juostavasti aikatauluihisi. Opintokokonaisuuteen voivat osallistua LUC korkeakoulukonsernin sote-alojen opiskelijat sekä Lapin alueella toimivat sote-alan ammattilaiset. LUC-opiskelijoille opinnot ovat tutkinnon ulkopuolisia ylimääräisiä opintoja, joista ei saa korvaavuuksia.
Lue lisää sivulta SOTE-opinnot!

 

Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille -hankekokonaisuus
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet
Hankkeen lisätiedot
Hankkeessa mukana
  • Lapin yliopisto
  • Partneri 2
  • Partneri 3
Yhteystiedot