Moduuli II: Tietoon perustuva toiminta ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden ja palvelutuotannon uudistuessa työtä ja johtamista tullaan tekemään tietoon perustuen yli ammattirajojen. On tärkeää ymmärtää tiedon merkitys eri ammattialoilla ja ottaa käyttöön yhteiseen työskentelyyn kehitettyjä toimintamalleja. Johtamisen ja toiminnan tulisi perustua avoimeen ja vertailukelpoiseen tietoon. Myös asiakkaiden yksityisyyden suojaamiseen liittyvän osaamisen merkitys kasvaa.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on tukea sote-alan ammattilaisten tiedolla johtamiseen, kehittämiseen ja toimintaan liittyvää osaamista, erityisesti tiedolla johtamiseen ja toiminnan taloudellisuuteen vaikuttavuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kenelle? Lappilaisille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tai opiskelijoille, jotka haluavat kehittää tiedolla johtamisen osaamistaan, erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. 

Opintomoduulin tavoitteet ja sisältö
Lisätietoja ja ilmoittautuminen