Moduuli III: Asiakas aktiivisena toimijana – katsaus moniasiantuntijaisiin menetelmiin 5 op

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavat lait edellyttävät monin paikoin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamista, yhteistyötä ja kokonaisvaltaisuutta asiakas- ja potilastyössä.

Sote- uudistus edellyttää entisestään tiivistyvää yhteistä työskentelyä ja ymmärrystä sekä moniasiantuntijuutta vahvistavia toimintamalleja, joissa asiakas nähdään aktiivisena toimijana palveluiden käyttäjänä ja kehittäjänä.

Kenelle? Sinulle sosiaali-ja terveysalan työntekijä tai -opiskelija, joka olet kiinnostunut kehittämään asiakkaiden osallisuutta monitasoisesti edistäviin työskentelymenetelmiin.

Opintomoduulin tavoitteet ja sisältö
Lisätietoja ja ilmoittautuminen