Muodin sivuaine 25op

Muodin sivuaineessa tarkastellaan muotia suunnittelun ja suunnittelumenetelmien, kulttuuristen käytänteiden ja merkitysten näkökulmasta. Sivuaineessa opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa asiantuntijuuttaan, suunnata ammatillista osaamistaan sekä tutustua erilaisiin työllistymismahdollisuuksiin vaatetusalalla. Sivuainekokonaisuus kehittää opiskelijan ammatillisen ilmaisun ja kommunikoinnin taitoja sekä lisää ymmärrystä alan työtehtävistä ja ammattirooleista. Sivuainekokonaisuus luo vankan pohjan niin kotimaassa kuin kansainvälisesti suoritettaville harjoitteluille ja vaihto-opinnoille.

 

Muodin sivuainekokonaisuuteen voi hakeutua kaikista Lapin yliopiston tiedekunnista. Ryhmäkoko on 22 opiskelijaa ja opetuskielenä on suomi. Etusijalla ovat muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen opiskelijat. Muut paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Kokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: 

  • MUTE3201 Mallistotyöskentelyn muotosuunnittelullisia periaatteita 5op
  • MUTE3202 Intuitiiviset menetelmät ja merkityksen tuotteminen suunnittelussa 5op
  • MUTE3203 Kehollinen ja toiminnallinen tutkimus suunnittelussa 5op
  • MUTE3204 Hyvinvointi ja pukeutuminen vuorovaikutteisena ilmiönä 5op
  • MUTE3205 Muotosuunnittelu ja mallinnusteknologiset mahdollisuudet 5op

 

Lue lisää opintojen sisällöstä opinto-oppaasta. Meneillään olevien kurssien opetusaikataulut löydät Pepistä.
Opintojaksot
Vastuuopettajat