Muotosuunnittelun ja pukeutumisen tutkimuksen sivuaine 25op

Muotosuunnittelun ja pukeutumisen tutkimuksen sivuaineessa tarkastellaan pukeutumista ja vaatetusta muun muassa suunnittelumenetelmien, vaatteen muodonannon sekä kulttuuristen ja sosiaalisten merkitysten näkökulmasta. Sivuaineopintojen aikana opiskelija perehtyy vaatteiden suunnitteluun, muodonantoon ja valmistukseen pukeutumisen eri alueilla. 

Sivuaineessa opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa asiantuntijuuttaan, suunnata ammatillista osaamistaan sekä tutustua erilaisiin työllistymismahdollisuuksiin muoti- ja vaatetusalalla. Sivuainekokonaisuus kehittää opiskelijan ammatillisen ilmaisun ja kommunikoinnin taitoja sekä lisää ymmärrystä alan työtehtävistä ja ammattirooleista. Sivuainekokonaisuus luo vankan pohjan niin kotimaassa kuin kansainvälisesti suoritettaville harjoitteluille ja vaihto-opinnoille sekä siirtymiselle työelämään.

Sivuaine sisältää pakollisia opintojaksoja 15 op. Lisäksi opiskelija saa valita 10 op valinnaisten opintojen valikoimasta. Sivuainekokonaisuuteen voi hakeutua kaikista Lapin yliopiston tiedekunnista. 

Opintojaksot

Pakolliset opinnot 15 op

MUTE3201 Malliston muotosuunnittelu 5 op

MUTE3202 Ennakointi ja merkitykset pukeutumisessa 5 op

MUTE3203 Kehollisuus pukeutumisen tutkimuksessa 5 op

 

Valinnaiset opinnot (valitaan yhteensä 10 op)

MUTE3204 Pukeutuminen ja hyvinvointi 5 op

MUTE3205 Luova muotosuunnittelu 5 op

MUTE3206 Fashion Workshop 5 op

  
 
Lue lisää opintojen sisällöstä opinto-oppaasta. Opinto-oppaasta löydät myös meneillään olevien kurssien opetusaikataulut.
Vastuuopettajat