Hiput
Kide_1_2022_eskonpuumerkki.jpg
Kuva: Ville Rinne

Hekin ovat täällä

4.4.2022

Säätiöt rahoittavat suomalaista tiedettä ja taidetta vuosittain sadoilla miljoonilla euroilla. Apurahan turvin työtään tekevät niin väitöskirjantekijät, post doc -tutkijat kuin varttuneemmat tieteen- ja taiteenharjoittajat. Apurahansaajat työskentelevät sekä itsenäisinä tutkijoina että osana laajempia rahoitettuja hankkeita. Yksittäisten apurahakausien kesto voi vaihdella muutamista kuukausista useisiin vuosiin, ja monen yliopistolaisen urapolun varrelle apurahakausia osuu useampia.

Henkilöstöhallinnon tietojen mukaan Lapin yliopistossa erimittaisilla rahoituskausilla viime vuoden aikana työtään teki hieman yli sata apurahansaajaa. Käytännössä apurahalla työskentelevät työyhteisömme jäsenet tekevät samaa työtä kuin kollegansa mutta ilman työsuhdetta: he tutkivat, tekevät kansainvälistä yhteistyötä, hakevat itselleen ja yliopistolle rahoitusta ja julkaisevat korkeatasoista tutkimusta. Apurahalla työskentelevien julkaisut myös lasketaan yliopiston hyväksi yhtä lailla kuin työsuhteisten.

Yliopistoltamme kuitenkin puuttuvat yhdessä sovitut säännöt ja yhteiset käytännöt apurahalla työskentelevien tasa-arvoisen kohtelun turvaamiseksi. Riippuu yksiköstä, oppiaineesta ja joskus onnestakin, kuka saa työhuoneen ja tietokoneen ohjelmistoineen, kenet työyhteisöä koskettava tieto tavoittaa tai kenen sähköpostiin kilahtaa kutsu yhteisiin pikkujouluihin. Työterveyshuolto ei luonnollisesti kuulu ilman työsuhdetta oleville. Lapin yliopiston eduksi on kuitenkin mainittava, että meillä ei sentään työhuonevuokria peritä.

Itä-Suomen yliopisto otti viime vuonna käyttöön mallin, jolla se pyrkii parantamaan apurahatutkijoiden asemaa tarjoamalla kaikille yli vuoden mittaisilla apurahoilla työskenteleville apurahakauden ajaksi kymmenen prosentin työsuhteen. Mallia ollaan Itä-Suomen hyvien kokemusten myötä ottamassa käyttöön jo parissa muussakin yliopistossa.

Apurahatutkijalle osa-aikainen työsuhde tarjoaa työntekoon tarvittavat välineet, pääsyn työnantajan viestintäkanaviin, työterveyshuollon palvelut, tilaisuuden kehittää ammattitaitoaan työnantajan kanssa sovittavissa työtehtävissä ja ennen kaikkea mahdollisuuden kuulua tasaveroisena jäsenenä työyhteisöön. Yksiköille yksittäisen apurahatutkijan 10 prosentin työaika puolestaan tarkoittaa vuodessa 160 työtuntia käytettäväksi vaikkapa opetustarjonnan laajentamiseen, ohjaukseen tai laitostehtäviin.

Kaikki voittavat.

HANNA LEMPINEN
Lapin tieteentekijöiden hallituksen puheenjohtaja
Tieteentekijöiden hallituksen jäsen