Uutiset 2020
 
Timo_Koivurova_550x367_Muotka_Anna-Leena.jpg

Koivurova Suomen Arktisen Seuran puheenjohtajaksi

30.11.2020

Suomen Arktisen Seuran uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtaja, tutkimusprofessori Timo Koivurova. Seuran syyskokous teki valinnan verkkokokouksessaan perjantaina.

Seuran hallituksen aiempi puheenjohtaja oli Tero Vauraste ja varapuheenjohtajana on toiminut Hannele Pokka. Seuran valtuuskunnan puheenjohtajana toimii pääministeri emeritus Paavo Lipponen.

Vuonna 2012 Helsingissä perustetun Suomen Arktisen Seuran tarkoituksena on seurata arktisen alueen kehitystä ja vaikuttaa arktista aluetta koskevissa kysymyksissä siten, että ne palvelevat Suomen etua. Tarkoituksensa saavuttamiseksi seura järjestää seminaareja, esitelmätilaisuuksia ja muita tilaisuuksia sekä ylläpitää yhteyksiä kansainvälisiin ja kotimaisiin arktisia alueita käsitteleviin järjestöihin, tutkimuslaitoksiin, yliopistoihin ja muihin organisaatioihin. Strategiansa mukaan seura myös vahvistaa valtiollisten, kunnallisten, poliittisten ja yritysmaailman päättäjien sekä tiedeyhteisön välistä vuorovaikutusta.

Seuran hallituksessa ja valtuuskunnassa on edustettuna laaja-alaisesti arktisuuden parissa toimivia henkilöitä yhteiskunnan eri aloilta.

Lisätiedot:

Timo Koivurova

Arktinen keskus, Lapin yliopisto

timo.koivurova@ulapland.fi; 040 551 9522