Uutiset 2020
syksy2.png

Lapin yliopisto avaa ovensa asteittain syksyllä – uudet opiskelijat etusijalla

12.6.2020

Yliopiston toimintoja palautetaan asteittain hallitusti ja uutta lukuvuotta aloitetaan seuraten viranomaisten ohjeita. Elokuun alusta alkaen yksikköjen henkilöstö voi palata töihin yliopiston tiloihin, mikäli yleinen koronatilanne sen mahdollistaa.

Työtehtävien niin salliessa myös etätyöskentely on mahdollista. Ohjeistukset ovat voimassa lokakuun loppuun asti.

Uudet opiskelijat aloittavat opiskelun kampuksella

Uudet opiskelijat perehdytetään alkaviin yliopisto-opintoihin yliopistolla ja uusille opiskelijoille suunnattu opetus järjestetään lähiopetuksena. Järjestelyissä huomioidaan, että tilakohtainen kokoontumisraja 50 ihmistä per tila ei täyty.

Oppiaineet ottavat uudet opiskelijat vastaan yliopiston tiloissa, järjestävät heille perehdytystä ja lähiopetusta turvallisuusohjeita noudattaen heidän sitouttamisekseen oppiaineeseen ja yliopistoyhteisöön. Uusien opiskelijoiden orientaation kaikille yhteinen osuus järjestetään kuitenkin etänä.

Opetusjärjestelyt

Jatkaville opiskelijoille vain välttämätön opetus järjestetään lähiopetuksena lokakuun loppuun asti. Lähiopetusjärjestelyissä huomioidaan 50 henkilön kokoontumisrajoitus siten, että tilakohtainen kokoontumisraja 50 ihmistä per tila ei täyty.

Tiedekunnat ja Kielikeskus tekevät opetusta koskevat päätökset ja tiedottavat niistä opiskelijoita viimeistään 7.8. mennessä.

Yleisiä tenttejä ei järjestetä tenttisalitentteinä syyslukukaudella. 1.8. alkaen EXAM-tentit avataan käyttöön laajemmin turvallisuusohjeet huomioiden (yksi tentti per kone per päivä, tenttiaika on klo 10-14).

Työskentely kampuksella

Opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvat voivat työskennellä etänä, kun työtehtävät eivät edellytä yliopiston tiloissa oleskelua. Kampuksella tilojen käytössä on huomioitava voimassa oleva kokoontumisrajoitus (50 henkilöä 1.6. alkaen), riittävä turvaetäisyys sekä huolellinen hygienia.

Kampuksilla työskentelyyn ei tarvita lupaa, mutta työskentelystä neuvotellaan yksikön johtajan kanssa silloin, kun työskentely koskee yliopiston tiloissa toimivia opetus- ja tutkimusryhmiä sekä muita mahdollisia kokoontumisia. Tietoa tarvitaan mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi.

Riskiryhmään kuuluvien henkilöiden turvallinen työpaikalle palaaminen varmistetaan työterveyspalveluiden konsultaatiolla lokakuun loppuun asti.

Kampuksilla työskennellään lähtökohtaisesti omalla työpisteellä, ellei työn tekeminen muuta vaadi. Sairaana tai hengitystieoireisena ei edelleenkään saa tulla kampuksille.

Kansainvälinen liikkuvuus

Vaihto-opiskelu ja harjoittelu (saapuva ja lähtevä) on mahdollista matkustus- ja maahantulosäännösten niin salliessa, mutta virtuaalista vaihtoa suositellaan. Kansainvälisille maisteriohjelmille suositellaan etäopetusta syyslukukaudella 2020. Kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla on myös oikeus siirtää opintojensa alkua vuodella.

Väitöstilaisuudet

Väitöstilaisuuksia voidaan järjestää 1.8. alkaen turvavälit ja henkilörajoitukset huomioiden yliopiston tiloissa.

Tutkimus

Tutkimustoimintaa voidaan tehdä yliopiston tiloissa silloin, kun tutkimuksen teko edellyttää läsnäoloa yliopiston tiloissa. Tiloissa voi olla rajoitettu määrä henkilöstöä kerrallaan ja kunkin laboratorion tai tutkimustilan osalta noudatetaan turvallisuus- ja terveysohjeistuksia sekä kokoontumisrajoituksia.

Tutkimukseen liittyvä analyysi- ja kirjoitustyö, mikä voidaan toteuttaa etänä, tehdään edelleen etänä. Ryhmätapaamiset toteutetaan videopalavereina.

Yliopiston tilat

Yliopisto on avoinna aukioloaikoina. Opiskelijoiden kulkuavaimet 24/7 eivät ole toistaiseksi käytettävissä.

Kirjasto

Kirjasto avaa ovensa 3.8., ja noutolainausta tarjotaan jatkossa vain riskiryhmiin kuuluville asiakkaille. Asiointi kirjastossa tapahtuu vain kirjastojen aukioloaikana. Kussakin kirjaston erillisessä tilassa saa samanaikaisesti olla enintään 50 henkilöä.

Tarkemmat ohjeet kirjaston aukioloajoista ja käytöstä löytyy Lapin korkeakoulukirjaston www-sivuilta.

Konferenssit ja seminaarit, matkustaminen

Konferenssit ja seminaarit toteutetaan toistaiseksi verkossa. Kokoontumisia koskevissa rajoituksissa noudatetaan kansallisia suosituksia. Tämän mukaisesti kokoontumista vaativia tilaisuuksia rajataan toistaiseksi 50 henkilöön. Suuremmat kokoontumiset ja tilaisuudet järjestetään etäyhteyksin tai niiden järjestämisajankohtaa lykätään myöhempään ajankohtaan syksylle. Tapahtumien järjestelyt ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Työmatkustamiseen tarvitaan tulosyksikön johtajan lupa ja matkustamisessa on noudatettava yleisiä turvaohjeita. Ulkomaanmatkoissa toimitaan viranomaisten ohjeistusten mukaisesti.

Ravintolapalvelut

Ravintoloiden osalta noudatetaan yleisiä kansallisia ohjeita.

Lisätietoja:
Antti Syväjärvi, rehtori, Antti.Syvajarvi(at)ulapland.fi p. 040 060 6244
Ari Konu, hallintojohtaja, Ari.Konu(at)lapinamk.fi p. 040 735 2007