Uutiset 2020
 
Nafisa.jpg

Nafisa Yeasmin OKM:n korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten asioiden foorumiin

26.3.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on nimennyt Nafisa Yeasminin Lapin yliopiston edustajaksi koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten asioiden foorumiin. Arktista yliopistoa UArcticia edustaa UArcticin neuvoston puheenjohtaja Liisa Holmberg ja hänen varajäsenensä on UArcticin pääsihteeri ja Lapin yliopiston kansainvälisten asiain johtaja Outi Snellman.

Foorumin toimikausi on 1.3.2020–21.12.2023 ja se kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa. Foorumi seuraa ja kehittää korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten linjausten toimeenpanoa ja toimintaympäristön muutosta huomioiden voimassaolevat kansalliset ja kansainväliset korkeakoulutuksen ja tutkimuksen linjaukset. Kansainvälisyyden edistämislinjaukset 2017–2025 löytyvät OKM:n verkkosivuilta: https://minedu.fi/kv-linjaukset.

Foorumin tehtävänä on koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämistä linjaavien kansallisten ja kansainvälisten asiakirjojen, raporttien ja suositusten toteutumisen seuranta ja toimintatapojen kehittäminen. Foorumi mahdollistaa laajan kansallisen osallistumisen sekä vertaisoppimisen ja hyvien käytänteiden jakamisen kansallisessa toiminnassa.

Foorumi kuulee asiantuntijoita ja eri sidosryhmiä ja asettaa tarvittaessa jaostoja ja alaryhmiä asioiden valmistelua varten. Lisäksi foorumi järjestää tilaisuuksia eri teema-alueista.

Foorumin puheenjohtaja on Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Lisätietoja:

Nafisa Yeasmin
tutkija, projektipäällikkö
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
nafisa.yeasmin(at)ulapland.fi, 040 484 4256

Outi Snellman
kansainvälisten asiain johtaja
Lapin yliopisto
outi.snellman(at)ulapland.fi, 040 501 0209

Tiina Vihma-Purovaara
opetusneuvos
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Tiedepolitiikan vastuualue (TIEVA)
tiina.vihma-purovaara(at)minedu.fi, 029 533 0327