Uutiset 2020
 
Uutinen, kuvituskuva 2

Oikeustieteiden tiedekunnalle Suomen Akatemian rahoitus kriisinhallinnan ja huoltovarmuuden erityishaussa

26.11.2020

Suomen Akatemia myönsi rahoituksen kolmivuotiselle ”LEXSECURE – Oikeuden rooli huoltovarmuuden turvaamisessa: kriisipoikkeuksien sisäistäminen järjestelmään” -projektille. Lapin yliopiston, Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisten tiedekuntien muodostaman tutkimuskonsortion yhteinen rahoitus on n. 920 000 euroa, josta Lapin yliopiston osuus on 285 824 euroa.

LEXSECURE -projekti tutkii ylikansallisten toimitusketjujen oikeudellista perustaa ja sitä, miten kriittisten tuotteiden, kuten terveydenhuollon varusteiden toimitusketjut voitaisiin turvata globaaleissa kriiseissä. Nykyisen ylikansallisen kaupan järjestelmän lähtökohta on, että vapaa ja tehokas vaihdanta edellyttää, että valtioiden puuttuminen järjestelmään minimoidaan. Samalla järjestelmään on rakennettu useita poikkeuksia, joihin valtiot ja yksityiset toimijat voivat vedota sisäisten kriisien kohdalla.

Jos järjestelmää kohtaa globaali kriisi, kuten hallitsemattomat pakolaisvirrat, ilmastonmuutos tai pandemia kuten COVID-19, on vaara, että valtioiden koordinoimaton ja häikäilemätön poikkeuksien hyväksikäyttö aiheuttaa häiriöitä, jotka estävät kriittisiä varusteita saavuttamasta niitä eniten tarvitsevia. LEXSECURE kartoittaa nykyisen kansainvälisen kaupan poikkeusjärjestelmän ja arvioi toimitusketjujen turvaamisen vaihtoehtoja tulevia järjestelmätason kriisejä silmälläpitäen.

Lapin yliopiston kauppaoikeuden yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen toimii konsortion varajohtajana ja osahankkeen johtajana. Kyseessä on Halosen ensimmäinen Suomen Akatemian tutkimusprojektirahoitus. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii Jaakko Salminen Turun yliopistosta.

Suomen Akatemia myönsi kaikkinensa 20 miljoonaa euroa kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tieteelliseen tutkimukseen. Rahoitus on osa vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa Suomen Akatemialle myönnettyä lisävaltuutta. Määräaikaan mennessä hakuun jätettiin 65 hakemusta, joissa oli yhteensä 151 osahanketta. Myöntöpäätöksen sai 16 hanketta (42 osahanketta).

Lue Suomen Akatemian uutinen ”Kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimushankkeisiin 20 miljoonaa euroa” 25.11.2020

Lisätietoja:

Kirsi-Maria Halonen
040 484 4262
kirsi-maria.halonen(at)ulapland.fi