Uutiset

Vaatteen tarina -näyttely Jokiväylällä

« Takaisin30.10.2018 8:37

Näyttely on yhteenveto yhteistyöstä Lapin yliopiston vaatetussuunnittelun toisen vuosikurssin (LAY) ja Lapin koulutuskeskuksen (REDU) mittatilausompelija opiskelijoiden kanssa.

Lähtökohtana työskentelyssä oli toteuttaa yhteistyössä kunkin koulutuksen asiantuntijuus alueen oppisisältöjä erilaisten roolien avulla. Lopputuloksena syntyi viiden vaatteen tarina. Opiskelijat haluavat tuoda esille vaatteen ensimmäisen protomuodon osoittaakseen kuinka paljon työtä vaatteen taustalla tehdään ennen sen päätymistä käyttäjälle. Tarina on tässä vaiheessa vielä aluillaan ja työtä on tehty jo paljon: malliston suunnittelu ja taustatiedon kartoitus, valitun protomallin ohjeistaminen kaavoitusta varten mallimestarille, malliompelu, sovittaminen ja protomallin kommentointi uutta protoa varten.

Tehty prosessi vastaa kummankin koulutuksen työelämän sisältöjä ja sen keskiössä on ollut tiimityö, tiedon siirtäminen ja sen ymmärtäminen, taiteellisen vision toteutuminen protomallissa sekä laadukas lopputulos jotta se vastaa suunnittelijan visioa tuotteesta ja on yhteydessä käyttäjän vartaloon – ihmiseen ja sen vaatimaan tilan, muodon ja liikkeen tarpeeseen. Malliompelijat ovat testanneet materiaalien ja saumarakenteiden yhteensopivuutta ja kertoneet suunnittelijalle näkemyksensä niiden toimivuudesta.

Tiimeissä oli asiantuntijarooleja ja niiden mukaisia tehtäviä; suunnittelija, mallimestari kaavoittaja ja malliompelija. Protomallit ovat yksittäiskappaleita kunkin suunnittelijan laajemmasta mallistosta eivätkä ne tässä vaiheessa ole menossa tuotantoon.

Näyttelyssä mukana:


Anniliina Parkkinen suunnittelija ja Ella Kärkkäinen mallimestari kaavoittaja / LAY
Eeva Murtomäki Malliompelija / REDU

Sini Martiskainen suunnittelija ja Päivi Ahola mallimestari kaavoittaja / LAY
Maarit Karttunen Malliompelija / REDU

Silvia Jurvansuu suunnittelija ja Fiia Sandqvist mallimestari kaavoittaja / LAY
Siiri Heikkinen Malliompelija / REDU

Olivia Saari suunnittelija ja Ada Aalto mallimestari kaavoittaja / LAY
Krista Meriläinen Malliompelija / REDU

Sohvi Reitmaa suunnittelija ja Veera Kantola mallimestari kaavoittaja / LAY
Krista Meriläinen Malliompelija / REDU

Suunnittelun ohjaus: Pirjo Rautiainen / LAY
Tuotteistamisen ja näyttelyrakentamisen ohjaus: Päivi Rautajoki / LAY Malliompelun ohjaus: Heljä Tapio, Tuija Nikkinen / REDU

Lisätietoja:

Päivi.Rautajoki@ulapland.fi +358 40 484 4405
Heljä Tapio@redu.fi +358 40 710 6808 
Olivia Saari, vaatesuunnittelu