Uutiset 2020
 
Kuvassa Hong Li hymyilee.
Kuva: Marko Junttila.

Väitös: Etäsuhteissa elävien parien yhteydenpito vaatii uutta, enemmän tunteita välittävää viestintäteknologiaa

1.12.2020

Nykyään yhä suurempi osa ihmisistä elää etäsuhteissa, mikä johtuu ajankohtaisen koronapandemian ohella erilaisista opintoihin, töihin ja perhesuhteisiin liittyvistä elämäntilanteista. M.Des. Hong Lin väitöstutkimus tuo ilmi, että perinteiset viestintävälineet eivät kuitenkaan pysty riittävästi välittämään etäsuhteessa elävien ihmisten koko tunteiden kirjoa. Li esittelee työssään, miten muotoilun näkökulmia hyödyntäen voidaan suunnitella vuorovaikutusta parantavaa viestintäteknologiaa.

Li perehtyy väitöstutkimuksessaan ajankohtaiseen mutta verrattain vähän tutkittuun ihmisten vuorovaikutuksen muotoon – etäsuhteissa elävien parien keskinäiseen viestintään. Hän haastaa näkemyksen perinteisten viestintäteknologioiden riittävyydestä ja antaa inspiraatiota uudenlaisten, epätavanomaisten vuorovaikutusmuotojen muotoilemiseksi. Tutkimus keskittyy erityisesti romanttisiin parisuhteisiin, mutta tulokset ovat sovellettavissa myös muihin etäsuhteiden muotoihin kuten ystävyys- ja perhesuhteisiin.

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen parantaminen muotoilun menetelmin

On tärkeää, että etäsuhteissa olevien parien todelliset toiveet ja tarpeet huomioidaan, kun suunnitellaan uusia viestintätapoja. Tämä on mahdollista muotoiluajattelun avulla.

– Tutkimuksessani esittelen muotoilun menetelmien kirjon, jota voi hyödyntää, kun suunnitellaan uusia vuorovaikutuksen muotoja etäsuhteessa eläville pareille, kertoo Li.

Hänen esittelemänsä näkökulmat ovat sekä teoreettisia että käytännöllisiä. Menetelmät havainnollistavat, miten muotoiluajattelun avulla voidaan suunnitella inhimillisempää ja paremmin tunteita välittävää viestintätekniikkaa. Tulokset perustuvat kahdeksaan tapaustutkimukseen. Lin työ poikkeaa aiemmasta tutkimuksesta siinä, että palveluiden käyttäjät osallistuvat koko muotoiluprosessiin, eivät ainoastaan arviointitilanteisiin.

Tunteellista viestintää ja käyttäjäystävällistä muokattavuutta

Läheisissä ihmissuhteissa tunteiden välittäminen on yksi suhteen keskeisistä perustarpeista. Silloin viestinnän pääpainon tulisi olla nimenomaan tunteiden, ei tiedon jakamisessa.

– Kuitenkin suurin osa nykyteknologiasta keskittyy välittämään tietoa eikä lainkaan ihmissuhteissa tärkeitä tunteita.

Esimerkkinä tästä toimii useissa viestisovelluksissa käytettävä “nähnyt”-ominaisuus. Viestin lähettäjä saa tiedon siitä, että vastaanottaja on nähnyt viestin. Mutta mikäli viestiin ei vastata, se voi aiheuttaa lähettäjälle surua tai vihaa. Tieto siis välittyy, tunteet eivät.

Viimeisen vuosikymmenen aikana etäsuhteissa eläville pareille on ideoitu myös uusia, tunteita huomioivia viestintätapoja. Merkittävä puutos kuitenkin on, että suurin osa niistä ei ole muokattavissa käyttäjän henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

– Kaikilla pareilla on oma rakkauden kielensä, tähän kuuluvat esimerkiksi niin sanotut sisäpiirin vitsit. Elottomat koneet ja suurille käyttäjäryhmille standardisoidut työkalut eivät kuitenkaan pysty tuottamaan ihmisten kaipaamaa tunneyhteyttä, huomauttaa Li.

Uusia viestintäteknologioita suunniteltaessa tulisikin aina huomioida, että palvelut ovat yksilöllisesti muokattavissa ja ne mahdollistavat myös rakkauden kielen käyttämisen.

Tietoa väitöstilaisuudesta

Hong Lin väitöskirja “Connecting Couples in Long-Distance Relationships: Towards Unconventional Computer-Mediated Emotional Communication Systems” tarkastetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan suostumuksella Esko ja Asko -salissa (F-siipi) perjantaina 11. joulukuuta klo 13.00. Opponenttina toimii professori Susanne Boll Oldenburgin yliopistosta ja kustoksena professori Jonna Häkkilä Lapin yliopistosta.

Väitöstilaisuuden kielenä on englanti.

Väitöstä voi seurata etänä verkossa: https://connect.eoppimispalvelut.fi/vaitos

Tilaisuuden jälkeen on kahvitarjoilu ravintola Fellissä (koronatilanteen niin salliessa).

Tietoa väittelijästä

Hong Li on taustaltaan monikulttuurinen ja -alainen. Hän on syntynyt Kiinassa ja opiskellut Japanin hallituksen apurahalla Japanin liike-elämää ja kulttuuria Hokkaidon yliopistossa. Li on suorittanut “Degree of Master of Design in Design for Services”-tutkinnon Dundeen yliopistossa Isossa-Britanniassa.

Lapin yliopistossa hän on työskennellyt tutkijana Co-Stars Service Design Research Group-tutkimusryhmässä ja projektikoordinaattorina SmartCulTour – Smart Cultural Tourism as a Driver of Sustainable Development of European Regions -projektissa.

Katso Hong Lin YouTube-video, jossa hän kertoo omasta tutkimuksestaan (englanniksi): https://youtu.be/paaC8LKAsPM

Lisätietoa

Hong Li
hong.li(at)ulapland.fi
044 474 4335

Tietoa julkaisusta

Hong Li: “Connecting Couples in Long-Distance Relationships: Towards Unconventional Computer-Mediated Emotional Communication Systems”. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 299, ISBN 978-952-337-241-2, ISSN 1796-6310. Lapin yliopisto, Rovaniemi 2020.

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-241-2