Muut materiaalit:
Ikäihmisten mediakasvatus
Ikäihmisten oppiminen ja ohjaus
Käytännön menetelmiä ikäihmisten mediakasvatukseen
Ikäihmiset, digitaalinen media ja mediakulttuurit