Siirtymäopinnot

Haaveiletko yliopisto-opinnoista? Halutako kehittää opiskelutekniikoitasi tehokkaammiksi?

Akateemiset opiskelutaidot -itseopiskeluaineiston tavoitteena on:

- hahmottaa kokonaiskuva akateemisesta tiedeyhteisöstä ja opiskelijan jäsenyys yliopistoyhteisössä,
- kehittää tiedonhakutaitoja ja
- tunnistaa oma oppimistyylinsä sekä opiskelukykynsä vahvuudet ja kehittämistarpeet.

Itseopiskeluaineisto jakautuu kolmeen moduuliin. Leirimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omia opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.

Itseopiskeluaineistoon voi perehtyä kolmen moduulin muodostamana kokonaisuutena tai moduuleita voi käyttää itsenäisinä aineistoina. Yllä olevien linkkien takaa löydät sekä lukumateriaalin että pohdintatehtäviä.

Entäpä opiskelijan jaksaminen? Alla olevien linkkien kautta löydät videomateriaalia, jonka avulla voit pohtia omaa jaksamistasi.

- Arjen voimavaratekijät
- Hyvä vai huono stressi?
- Hyvä minä!

Materiaalit soveltuvat perehdyttäväksi esimerkiksi ennen yliopisto-opintoja tai lukio-opintojen yhteydessä. Niitä voi käyttää itseopiskeluaineistona tai opetusmateriaalina. Itseopiskeluaineisto on vapaassa käytössä, se on tuotettu Lapin yliopiston Akateemiset opiskelutaidot 3 op -kurssin materiaalien pohjalta Sujuva opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi opiskelijaksi -ESR-hankkeessa (2015-2018). 

Haaveiletko yliopisto-opinnoista? Halutako löytää oman alasi mahdollisuuksien joukosta?

Mahdollisuuksien tulevaisuus -itseopiskeluaineiston tavoitteena on:

- tutustua urasuunnitteluun
- kehittää itsetuntemusta, pohtia arvoja, motivaatiota ja tunnistaa osaamista
- tutustua koulutus- ja uramahdollisuuksiin
- asettaa tavoitteita ja laatia suunnitelmia tulevalle urapolulle

Itseopiskeluaineisto jakautuu kuuteen teemaan. Tarinani teemaosiossa tutustutaan urasuunnittelun keskeisiin periaatteisiin ja omiin arvoihin ja lähtökohtiin. Osaamiseni teemaosiossa perehdytään asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kokonaisuuteen ja tunnistetaan omaa osaamista ja kehittämiskohteita. Alavaihtoehdot tutustuttaa Lapin ja Oulun yliopistojen koulutusaloihin ja erilaisiin urapolkuihin. Työmarkkinani osiossa pohditaan ja selvitetään omaa polkua työelämään. Työnhauntaidoissa laaditaan hakemus ja CV. Ja lopuksi askelmerkkini teemaosiossa laaditaan suunnitelma tulevaan.   

Itseopiskeluaineistoon voi perehtyä kuuden teeman muodostamana kokonaisuutena tai itsenäisinä aineistoina. Yllä olevien linkkien takaa löydät sekä materiaalin että tehtäviä.

Kurssi soveltuu suoritettavaksi esimerkiksi ennen yliopisto-opintoja tai lukio-opintojen yhteydessä. Sitä voi käyttää itseopiskeluaineistona tai opetusmateriaalina. Itseopiskeluaineisto on vapaassa käytössä, se on tuotettu Lapin yliopiston Akateemiset työelämätaidot 2 op -kurssin materiaalien pohjalta Sujuva opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi opiskelijaksi -ESR-hankkeessa (2015-2018).

 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg

ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.png

uusi logo.jpg

oulun-yliopisto uusi logo.jpg