Siirtymäopinnot

Haaveiletko yliopisto-opinnoista? Halutako kehittää opiskelutekniikoitasi tehokkaammiksi?

Akateemiset opiskelutaidot -itseopiskeluaineiston tavoitteena on:

- hahmottaa kokonaiskuva akateemisesta tiedeyhteisöstä ja opiskelijan jäsenyys yliopistoyhteisössä,
- kehittää tiedonhakutaitoja ja
- tunnistaa oma oppimistyylinsä sekä opiskelukykynsä vahvuudet ja kehittämistarpeet.

Itseopiskeluaineisto jakautuu kolmeen moduuliin. Leirimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omia opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.

Itseopiskeluaineistoon voi perehtyä kolmen moduulin muodostamana kokonaisuutena tai moduuleita voi käyttää itsenäisinä aineistoina. Yllä olevien linkkien takaa löydät sekä lukumateriaalin että pohdintatehtäviä.

Kurssi soveltuu suoritettavaksi esimerkiksi ennen yliopisto-opintoja tai lukio-opintojen yhteydessä. Sitä voi käyttää itseopiskeluaineistona tai opetusmateriaalina. Itseopiskeluaineisto on vapaassa käytössä, se on tuotettu Lapin yliopiston Akateemiset opiskelutaidot 3 op -kurssin materiaalien pohjalta Sujuva opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi opiskelijaksi -ESR-hankkeessa (2015-2018). 

Akateemiset työelämätaidot (tulossa)

 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg

ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.png

uusi logo.jpg

oulun-yliopisto uusi logo.jpg