Taiteiden tiedekunnan uutiset
 
Jukka Kiviniemi, taustallaan kesäistä metsää. Kuva: Markku Ollikainen.
Jukka Kiviniemi. Kuva: Markku Ollikainen.

Jukka Kiviniemelle Grafian työskentelyapuraha

27.5.2022

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry on myöntänyt graafisen suunnittelun yliopisto-opettaja Jukka Kiviniemelle 12 000 euron työskentelyapurahan väitöstutkimusta varten.

Jukka Kiviniemi työskentelee yliopisto-opettajana graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Hän tekee myös väitöstutkimusta Lapin yliopistossa aiheenaan graafisten merkkien mielikuvat ja merkitykset, kohteenaan erityisesti Lapin matkailuyritykset.

– Graafisessa suunnittelussa yksi olennaisista tavoitteista on halutun viestin yksinkertaistaminen visuaalisin keinoin. Erityisen merkityksellistä visuaalisen viestin abstrahointi on graafisissa merkeissä, joihin myös yritysten liikemerkit lukeutuvat. Tarkastelen tutkimuksessani tapaustutkimuksena Lapin matkailuyrityksiä ja Lappia graafisina merkkeinä. Graafisissa merkeissä yhdistyvät tavoitteelliset merkitykset, erilaiset graafisen abstrahoinnin keinot ja saavutetut mielikuvat. Kysymys on näiden osa-alueiden mielenkiintoisesta ja haasteellisesta yhteistyöstä, sekä representaatioista, joita ne rakentavat. Väitöstutkimukseni sijoittuu graafisen suunnittelun kenttään, yhdistäen semiotiikkaa, kulttuurihistoriaa ja tulevaisuudentutkimusta, Kiviniemi kertoo.

Grafia jakaa työskentelyapurahoja visuaalisen viestinnän suunnittelun hankkeisiin. Tänä vuonna se jakoi ensimmäistä kertaa myös pitkiä eli puolen vuoden työskentelyapurahoja, joita myönnettiin yhteensä neljälle hakijalle. Puolen vuoden työskentelyapurahojen jaossa haluttiin nostaa esiin visuaalisen viestinnän alan laaja-alaisuutta.

Lisätietoja

Yliopisto-opettaja Jukka Kiviniemi, graafinen suunnittelu
P. 040 484 4156
jukka.kiviniemi (at) ulapland.fi
Tarkemmat tiedot Grafian apurahoista Grafian sivuilla