Taiteiden tiedekunnan uutiset
Lapin yliopiston kampus kesällä
Kuva: Marko Junttila

Suomen Akatemialta rahoitus vielä kahdelle Lapin yliopiston tutkimushankkeelle

8.6.2023

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen kahdelle Lapin yliopiston tutkimushankkeelle. Lapin yliopisto sai rahoitusta yhteensä 820 566 euroa. Lapin yliopiston tutkijat menestyivät Suomen Akatemian syyskuun 2022 haussa ennätysmäisen hyvin.

Antarktikan epävarmojen ennusteiden tarkennus kytketyllä mallinnuksella ja koneoppimisella

Arktisen keskuksen tutkimusprofessori John Mooren johtamassa konsortiohankkeessa tutkitaan Antarktikan epävarmojen ennusteiden tarkennusta kytketyllä mallinnuksella ja koneoppimisella. Helsingin yliopiston osuutta johtaa professori Petteri Uotila.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n viimeisin raportti ennustaa merenpinnan kohoavan useita kymmeniä senttimetrejä kuluvan vuosisadan loppuun mennessä. Etelämantereen jäätiköiden käyttäytymisen ennustaminen on hyvin epävarmaa. Ne voisivat ilmaston voimakkaasti lämmetessä lohjeta nopeasti ja aiheuttaa jopa 5 metrin merenpinnan nousun vuoteen 2150 mennessä. Konsortiohanke tuo yhteen johtavat glasiologian ja tilastotieteen asiantuntijat, jotka käyttävät suurteholaskentaa ja koneoppimista vastaamaan, kuinka todennäköinen tällainen maailmanlaajuinen katastrofi olisi. Hankkeessa simuloidaan monimutkaista vuorovaikutusverkostoa Etelämantereen jäätikön ja sen ympäristön välillä. Tietokonemallien ja tehokkaiden koneoppimistekniikoiden yhdistelmällä arvioidaan mahdollisimman tarkasti Etelämantereen jäätiköiden vaikutus merenpinnan korkeuteen.

Rahoitus: Yhteensä 935 182 euroa, josta Lapin yliopiston osuus 523 024 euroa


Ihmisen kykyjen laajentaminen tiedostavalla laajennetulla todellisuudella (AWARE)

Konsortiohankkeessa tutkitaan ihmisen kykyjen laajentamista tiedostavalla laajennetulla todellisuudella. Konsortiota ja Tampereen yliopiston osuutta johtaa professori Roope Raisamo, Lapin yliopiston osuutta professori Jonna Häkkilä taiteiden tiedekunnasta ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osuutta vanhempi tutkija Kati Pettersson.

Laajennetun todellisuuden (XR) järjestelmä mahdollistaa käyttäjille paremman tilannetietoisuuden, tietoa ja uusia kykyjä sekä yhteistyön etäläsnäolon avulla. Koneoppimiseen perustuva kontekstin ymmärtäminen ja ihmisen kognitiivisen tilan arviointi mahdollistavat tekoälyn puuttumisen stressaaviin tilanteisiin ja varmistavat optimaalisen toiminnan XR-järjestelmän ominaisuuksia mukauttamalla. Kontekstin tunnistaminen tehdään eri antureiden yhdistelmällä. Ihmisen kognitiivisen tilan arviointiin käytetään puettavia biosensoreita ja silmänseurantalaitteita yhdessä XR-laitteiden kanssa. Tulokset mahdollistavat XR-järjestelmien optimaalisen käytön ihmisen ja tekoälyn yhteistyössä. Lapin yliopiston tutkimusosuus keskittyy ennen kaikkea XR-ratkaisujen käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun, käytettävyyteen ja muotoiluun.

Rahoitus: Yhteensä 988 338 euroa, josta Lapin yliopiston osuus 297 542 euroa


Lapin yliopistolla ennätyshyvä tulos Suomen Akatemian haussa

Lapin yliopiston tutkijat menestyivät Suomen Akatemian syyskuun 2022 haussa ennätysmäisen hyvin.

– Yhteensä 47,6 prosenttia Lapin yliopistosta jätetyistä hakemuksista sai myönteisen rahoituspäätöksen, ja erinomaisen arvion sai yli puolet syksyn Akatemia-hakuun jätetyistä Lapin yliopiston hakemuksista, erityisasiantuntija Petra Falin kertoo.

Erittäin kilpailtua Suomen Akatemian hankerahoitusta myönnettiin kaikkiin yliopiston tiedekuntiin ja Arktiseen keskukseen. Hankkeissa tullaan tekemään tutkimusta oikeus-, kasvatus-, yhteiskunta- ja luonnontieteiden piirissä sekä taideteollisella alalla.

Lisätietoja:

John Moore, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 019 4850
Jonna Häkkilä, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 484 4203
Petra Falin, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 484 4364

Lue täältä aiempi tiedote kahdeksasta rahoitetusta tutkimushankkeesta. Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen seitsemälle Lapin yliopiston tutkimushankkeelle ja biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen yhdelle hankkeelle.