Taiteiden tiedekunnan uutiset
 
Arvioinnin äärellä.

Uusi julkaisu lukion kuvataiteen arvioinnista

22.4.2022

Arvioinnin äärellä -julkaisu on moniääninen puheenvuoro arvioinnista kuvataiteen opetuksessa. Kirja avaa erilaisia näkökulmia arviointiin ja erityisesti kuvataiteen lukiodiplomin ja siihen liittyvän arviointiosaamisen, -menetelmien ja -perusteiden kehittämiseen.

Lapin yliopiston ja Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmien yhdessä toteuttama Arvioinnin äärellä: Lukion kuvataiteen arviointia ja lukiodiplomia kehittämässä KAARO-hankkeessa -julkaisu soveltuu johdatukseksi arvioinnin peruskysymysten äärelle, mutta tarjoaa myös pohdintoja ja ehdotuksia lukiodiplomin tulevalle kehittämistyölle. Julkaisu tuo esille yhteistyötä kentän kuvataiteen asiantuntijaopettajien kanssa sekä konkretisoi KAARO-hankkeen parissa tehtyä monivuotista yhteistyötä.

Julkaisu on toteutettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Kansallisen arviointiosaamisen kehittämisverkoston (KAARO) toimintaa. Verkostossa ovat olleet mukana Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma. Osana KAARO-verkoston toimintaa koulutusohjelmat toteuttivat oman, yhteisen osahankeen, jossa keskityttiin arviointiin kuvataiteen opetuksessa. Erityisenä kehittämiskohteena oli kuvataiteen lukiodiplomi ja siihen liittyvä arviointiosaaminen. Osahankkeessa on mukana opettajankouluttajia, opettajaopiskelijoita ja kentän kuvataideopettajia.

Kirjan julkistamistilaisuus pidetään perjantaina 22.4.2022 klo 15.00–16.30 Zoom-alustalla (täällä).

Julkaisun tiedot:

Arvioinnin äärellä – Lukion kuvataiteen arviointia ja lukiodiplomia kehittämässä KAARO-hankkeessa
Henrika Ylirisku, Elina Härkönen & Jani Vepsä (toim.) 2022
Aalto-yliopisto. Department of Arts and Media, Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-0751-7

Lisätietoja:

Henrika Ylirisku, henrika.ylirisku (at) aalto.fi, julkaisun vastaava toimittaja
Yliopistonlehtori Elina Härkönen, elina.harkonen (at) ulapland.fi, julkaisun toimituskunnan jäsen
Professori Mirja Hiltunen, mirja.hiltunen (at) ulapland.fi, KAARO-Lapin vastuuprofessori
KAARO-verkoston sivut