Tutkimuksen filosofia ja tutkijan taidot -opinnot (20 op)
Opintojaksotarjonta lv. 2024–2025