Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijan taidot -opinnot (20 op)
Opintojaksotarjonta lv. 2017–2018