Ohjauskäytänteet ja akateemisen yhteisön jäsenyys
Ohjauksen tueksi
Väitöskirja ja väitöstilaisuus