Uutiset ja tapahtumat
Arktinen maailmanpolitiikka.jpg
Arktisessa maailmanpolitiikassa on tärkeää monenlaisten paikallisten ja ylirajaisten yhteisöjen huomioiminen. Kuva Tromssasta: Marjo Laukkanen

Arktisen maailmanpolitiikan opinnot alkavat Lapin yliopistossa

25.8.2022

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on käynnistymässä uusi Arktisen maailmanpolitiikan maisteriohjelma. Opinnoissa maailmanpolitiikkaa ja laajamittaisia yhteiskunnallisia muutoksia lähestytään erityisesti arktisesta ja pohjoisesta näkökulmasta. Syksyllä maisteriohjelma on tarjolla Lapin yliopiston politiikkatieteiden ja sosiologian opiskelijoille. Ensi keväästä lähtien siihen voi hakea erikseen myös Lapin yliopiston ulkopuolelta.

Monitieteinen opintokokonaisuus tarjoaa eväitä ymmärtää, miten globaalimuutokseen ja valtasuhteisiin liittyvät kysymykset, haasteet ja mahdollisuudet näyttäytyvät arktisella alueella. Arktista maailmanpolitiikkaa tarkastellaan ei vain valtioiden ja suurvaltapolitiikan, vaan myös itse arktisen alueen, monenlaisten paikallisyhteisöjen ja ympäristön lähtökohdista käsin sekä erilaisista tietoteoreettisista näkökulmista.

Politiikkatieteiden ja sosiologian lisäksi opetuksessa korostuvat erityisesti saamen-ja alkuperäiskansatutkimuksen, antropologian ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen lähestymistavat.

– Opinnot sopivat erityisesti opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä sekä sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävämmän ja oikeudenmukaisemman maailman rakentamisesta, kertoo pohjoisen politiikan ja hallinnon professori Laura Junka-Aikio.

Junka-Aikion mukaan maailmanpolitiikan tutkimusala on kehittynyt tarpeesta irtautua kansainvälisen politiikan valtiokeskeisyydestä kohti laajempien yhteiskunnallisten, taloudellisten ja materiaalisten valtasuhteiden ja muutosprosessien tarkastelua. Tärkeää on myös monenlaisten paikallisten ja ylirajaisten yhteisöjen ja ryhmittymien huomioiminen ja tiedon tuotanto niiden tarpeista käsin.

– Ilmastonmuutoksen, globaalien riippuvuussuhteiden ja teknologisen muutoksen aikakaudella monitieteiset ja paikallista tietoa yhdistävät lähestymistavat ovat yhä välttämättömämpiä silloinkin, kun tavoitteena on vastata konkreettisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja kysymyksiin. Samalla on syytä tarkastella kriittisesti sitä, miten arktisesta puhutaan ja millaisia mielikuvia alueesta ja sen tulevaisuudesta luodaan.

Tämä edellyttää voimakasta tieteenalarajojen haastamista. Sosiologian professori Jarno Valkonen painottaa, että arktinen maailmanpolitiikkaa tarkoittaa myös ihmisten välisten suhteiden, konfliktien, erilaisten maailmankuvien, monilajisuuden, materiaalisten virtojen ja valtasuhteiden tunnistamista. Arktisen maailmanpolitiikan opinnot käynnistyvät Valkosen kurssilla Pohjoinen tietäminen, joka alkaa jo syyskuussa.

– Kurssilla harjaudutaan tarkastelemaan maailmaa elettynä ja asuttuna, näkökulmaisena maailmassa olemisena, Jarno Valkonen kertoo.

Valkosen kurssin jälkeen opintoja voi jatkaa lokakuussa professori Julian Reidin kurssilla Arctic International Relations.

Maailmanpolitiikkaa myös alkuperäiskansojen näkökulmasta

Opinto-ohjelmassa on myös vahva saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen painotus. Ne ovat Lapin yliopiston erityisiä vahvuusalueita – vastaavaa yhteiskuntatieteellistä asiantuntijuutta ei löydy muualta Suomesta ja myös kansainvälisesti Lapin yliopisto on kärjessä.

– Kokonaisuutena opinnot rakentavat opiskelijoille syvällisesti kulttuurisensitiivisen ja alkuperäiskansanäkökulmat huomioivan asiantuntijuuden. Tällaiselle asiantuntijuudelle on tänä päivänä iso tarve hyvinkin erilaisissa tehtävissä, toteaa yliopisto-opettaja Saara Alakorva.

Tällä hetkellä maisteriohjelma on tarjolla vain Lapin yliopiston politiikkatieteiden ja sosiologian opiskelijoille. Ensi keväästä lähtien siihen voi hakea erikseen myös Lapin yliopiston ulkopuolelta.

Taustaa:

Lapin yliopiston politiikkatieteiden ja sosiologian oppiaineilla on yhteinen kandidaatin tutkinto-ohjelma. Maisteritutkintoon jatketaan yleensä opintosuuntavalinnan mukaisesti pääaineena kansainväliset suhteet, valtio-oppi tai sosiologia. Uutena maisterivaiheen opintosuuntana on sekä politiikkatieteiden että sosiologian opiskelijoille monitieteinen Arktinen maailmapolitiikka. Sitä voivat hakea lukemaan myös kaikki muut yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneet

Lisätietoja:

Laura Junka-Aikio, pohjoisen politiikan ja hallinnon professori, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Saara Alakorva, yliopisto-opettaja, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, 040 354 5231

Tarkempia tietoja opintojen sisällöistä on Pepissä, jossa voi myös ilmoittautua kursseille ja tutustua opetusaikatauluihin.