Uutiset ja tapahtumat
 
uutiskuva_3.jpg

Kolme merkittävää Horisontti-rahoitusta Lapin yliopistoon

23.4.2020

Lapin yliopiston kolmelle hankkeelle on myönnetty EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoitusta yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Kaikki hankkeet ovat merkittäviä kansainvälisiä kokonaisuuksia, joista yhdessä Arktinen keskus on pääkoordinaattori. Muissa Lapin yliopisto johtaa yhtä hankkeen työkokonaisuutta.

Arktisen keskuksen tutkijoita on mukana kaikissa kolmessa hankkeessa. Kahdessa hankkeessa on lisäksi tutkijoita yhteiskuntatieteellisestä, oikeustieteellisestä ja kasvatustieteellisestä tiedekunnasta sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista.

Arktisen keskuksen tutkimusprofessori Bruce Forbes johtaa CHARTER-nimistä hanketta, jossa on mukana noin 20 kansainvälistä kumppania. Lähes kuuden miljoonan euron yhteisrahoituksesta Arktisen keskuksen osuus on vajaat 900 000 euroa. Hankkeessa tutkitaan arktisen alueen biodiversiteetin muutosta ja miten muutokset vaikuttavat paikallisiin yhteisöihin ja perinteisiin elinkeinoihin. Hankkeessa tehdään paljon kenttätyötä Venäjän pohjoisosissa.

JustNorth-niminen hanke tutkii arktisen alueen taloudellisen kehityksen elinkelpoisuutta ja oikeudenmukaisuutta ja sitä johtaa Uppsalan yliopisto. Arktisen keskuksen yliopistotutkija Tanja Joona johtaa yhtä hankkeen työkokonaisuuksista, jonka rahoitus on runsaat 900 000 euroa. Joonan johtamat aiheet liittyvät muun muassa maankäyttöön, perinteisiin elinkeinoihin ja kaivostoimintaan ja niitä lähestytään osallistumista ja hallintoa koskevan oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. 

ArcticHubs-hanke liittyy arktisen alueen maankäyttöön ja elinkeinoihin ja sen pääkoordinaattori on  Luonnonvarakeskuksen Rovaniemen toimipiste. Lapin yliopiston rahoitusosuus on lähes 500 000 euroa ja hankkeen tätä osaa johtaa yliopistonlehtori Leena Suopajärvi yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Lapin yliopiston osuudessa analysoidaan taloudellisia ja geopoliittisia tekijöitä, jotka vaikuttavat arktisella alueella tapahtuvaan teolliseen toimintaan.

Euroopan komissio on allekirjoittanut hankkeet ja ne valmistautuvat nyt toiminnan käynnistämiseen.

 

Lisätietoja:

CHARTER
Tutkimusproferssori Bruce Forbes
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
bruce.forbes(at)ulapland.fi, 040 847 9202

JustNorth
Yliopistotutkija Tanja Joona
Arktinen keskus, Lapin yliopisto

tanja.joona(at)ulapland.fi, 040 484 4283


ArcticHubs
yliopistonlehtori Leena Suopajärvi
Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta
leena.suopajarvi(at)ulapland.fi, 040 484 4234