Tutkimushankkeen tarkoitus ja tavoitteet

PANDA-hankkeen tavoitteena on kuvata ja selittää sosiaalihuollon organisaatioiden, sosiaalityön ammattilaisten ja sosiaalityön asiakkaiden toimintaa ja toiminnassa tapahtuneita muutoksia koronaviruspandemian aikana ja sen jälkeen. Tutkimuskohteena ovat ensisijaisesti sosiaalityön haavoittuvimmat, marginaalisimmat ja erityistä tukea tarvitsevat asiakasryhmät. Hanke perustuu sosiaalityön globaaleihin eettisiin periaatteisiin, joita ovat yhteiskunnan haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisarvon tunnustaminen, heidän ihmisoikeuksiensa puolustaminen sekä itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden edistäminen.


Panda-hankkeessa asetetaan neljä tutkimustehtävää:

1. Mitä muutoksia ja haasteita erilaiset sosiaalityön erityistä tukea tarvitsevat asiakasryhmät kohtaavat pandemiaolosuhteissa ja sen jälkeen?

2. Millaisia henkilökohtaisia tuntemuksia ja tunteita ja ajatuksia sosiaalityön ammattilaiset kohtaavat pandemian olosuhteissa ja sen jälkeen?

3. Miten ammatillinen sosiaalityö muuttuu ja millaisia haasteita se kohtaa pandemian aikana ja sen jälkeen? Millaisia ratkaisuja sosiaalityössä ja sosiaalihuollon organisaatioissa kehitetään ja innovoidaan haasteisiin vastaamiseksi?

4. Miten sosiaalityö asemoituu julkisessa keskustelussa ja miten se huomioidaan toimijana pandemiaa hallinnoivissa toimenpidekokonaisuuksissa?


Tutkimushankkeessa kerätään kuusi erilaista tutkimusaineistoa. Niiden analyysit tarjoavat tutkimustuloksia, joilla voidaan 1) lieventää viruspandemian vaikutuksia sosiaalityön asiakkaiden elämään, 2) vähentää sosiaalialan ammattilaisten työkuormitusta, edistää heidän hyvinvointiaan ja lisätä heidän ammatillista ”iskukykyisyyttään” sekä 3) parantaa sosiaalihuollon organisaatioiden adaptiivista, sosiaalisesti kestävää ja ylirajaista toimintaa pandemian aikana ja sen jälkeen.

Tutkimusaineistojen keräämisessä, analysoinnissa, säilyttämisessä ja julkaisemisessa tutkimushanke on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan määrittelemään hyvään tutkimuseettiseen käytäntöön.


päiväkirja1.jpg

Julkaisut

2023

Saraniemi, Sanna, Harrikari, Timo, Fiorentino, Vera, Romakkaniemi, Marjo, Tiitinen, Laura & Leppiaho, Tuomas (2023) ‘I have built an office for myself in the sauna’ – The well-being of social workers in liminal space during the early phases of the COVID-19 pandemic. International Social Work. https://doi.org/10.1177/00208728231186519

Romakkaniemi, Marjo, Kivistö, Mari, Harrikari, Timo, Hautala, Sanna, Fiorentino, Vera & Leppiaho, Tuomas (2023) Emerging opportunities for relationship-based social work? Finnish social workers’ reflections on utilising digital environments during two phases of the COVID-19 pandemic. European Journal of Social Work. https://doi.org/10.1080/13691457.2023.2196374

Raitakari, Suvi, Harrikari, Timo, Hekkala, Marja & Kivipelto, Minna (2023, eds.) Sosiaalityö poikkeuksellisissa olosuhteissa ja kriiseissä. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2023. Jyväskylä: SoPhi (Helmikuu 2023)

Raitakari, Suvi, Harrikari, Timo, Hekkala, Marja & Kivipelto, Minna (2023) Kriisiyhteiskunnan ihmisen arki ja sosiaalityö. In Raitakari, Suvi, Harrikari, Timo, Hekkala, Marja & Kivipelto, Minna (eds.) Sosiaalityö poikkeuksellisissa olosuhteissa ja kriiseissä. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2023. Jyväskylä: SoPhi

Fiorentino, Vera, Harrikari Timo, Romakkaniemi Marjo & Saraniemi Sanna  (2023) Sosiaalialan työn kiihtyvyys COVID-19-pandemian seurauksena. In Raitakari, Suvi, Harrikari, Timo, Hekkala, Marja & Kivipelto, Minna (eds.) Sosiaalityö poikkeuksellisissa olosuhteissa ja kriiseissä. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2023. Jyväskylä: SoPhi

Harrikari, Timo, Mooney, Joseph, Adusumalli, Malathi, McFadden, Paula & Leppiaho, Tuomas (2023, eds.) Social Work during COVID-19: Glocal Perspectives and Implications for the Future of Social Work. London: Routledge (April 2023), 304 pp. https://www.routledge.com/Social-Work-During-COVID-19-Glocal-Perspectives-and-Implications-for-the/Harrikari-Mooney-Adusumalli-McFadden-Leppiaho/p/book/9781032215396#

Harrikari, Timo (2023) Social work through a pandemic: Living with complexity, mobilising adaptive capacity, and promoting social resilience? In Harrikari, Timo, Mooney, Joseph, Adusumalli, Malathi, McFadden, Paula & Leppiaho, Tuomas (2023, eds.) Social Work during COVID-19: Glocal Perspectives and Implications for the Future of Social Work. London: Routledge

Harrikari, Timo (2023) Social Work through Pandemic: Conclusions, Lessons Learned, and Future Orientations. In Harrikari, Timo, Mooney, Joseph, Adusumalli, Malathi, McFadden, Paula & Leppiaho, Tuomas (2023, eds.) Social Work during COVID-19: Glocal Perspectives and Implications for the Future of Social Work. London: Routledge

Fiorentino, Vera, Leskosek, Vesna, Romakkaniemi, Marjo, Harrikari, Timo & Ovaskainen, Sanna (2023) Development of digital social work in the early phase of COVID-19 pandemic in Slovenia and Finland. Harrikari, Timo, Mooney, Joseph, Adusumalli, Malathi, McFadden, Paula & Leppiaho, Tuomas (2023, eds.) Social Work during COVID-19: Glocal Perspectives and Implications for the Future of Social Work. London: Routledge.


2022

Romakkaniemi, Marjo, Harrikari, Timo, Hautala, Sanna, Saraniemi, Sanna, Fiorentino, Vera, Leppiaho, Tuomas & Tiitinen, Laura (2022) Sosiaalityöntekijöiden asemoituminen ja ammatillinen pääoma pandemian alkuvaiheessa. Yhteiskuntapolitiikka 5–6, 539–548 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/145556/YP2205-6_Romakkaniemiym.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fiorentino Vera, Romakkaniemi Marjo, Harrikari Timo, Saraniemi Sanna & Tiitinen Laura (2022) Towards Digitally Mediated Social Work- the Impact of COVID19 -pandemic to Encountering Clients in Social Work. Qualitative Social Work. https://doi.org/10.1177/14733250221075603


Saraniemi Sanna, Harrikari Timo, Fiorentino Vera, Romakkaniemi Marjo & Tiitinen Laura (2022) Silenced Coffee Rooms - The Changes in Social Capital within Social Workers' Work Communities during the First Wave of the COVID-19 Pandemic. Challenges 13, no. 1:8. https://doi.org/10.3390/challe13010008


2021

Harrikari Timo, Romakkaniemi Marjo, Fiorentino Vera, Saraniemi Sanna, Tiitinen Laura & Leppiaho Tuomas (2021) Sosiaaliala ja koronaviruspandemia. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja

Romakkaniemi Marjo, Harrikari Timo, Saraniemi Sanna, Tiitinen Laura & Fiorentino Vera (2021) ‘Bonding, bridging and linking the last resort tailboard’: Shifts in social workers’ professional positions and mobilizing adaptive capital during the coronavirus pandemic, Nordic Social Work Research https://doi.org/10.1080/2156857X.2021.1992489

Harrikari, Timo, Romakkaniemi, Marjo, Tiitinen Laura and Ovaskainen, Sanna (2021) Pandemic and Social Work: Exploring Finnish Social Workers’ Experiences through a SWOT-analysis. British Journal of Social Work, https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab052

2020

Tiitinen, Laura., Ovaskainen, Sanna, Harrikari, Timo and Romakkaniemi, Marjo (2020) The case of Finland. Teoksessa Lena Dominelli, Timo Harrikari, Joseph Mooney, Vesna Leskosek, and Erin Kennedy Tsunoda, (2020, toim.) COVID-19 and Social Work: A Collection of Country Reports, heinäkuu 2020, saatavilla IASSW-COVID-19-and-Social-Work-Country-Reports 

Dominelli, Lena, Harrikari, Timo, Mooney, Joseph., Leskosek, Vesna and Kennedy Tsunoda, Erin (2020, toim.) COVID-19 and Social Work: A Collection of Country Reports, heinäkuu 2020, saatavilla IASSW-COVID-19-and-Social-Work-Country-Reports 

Harrikari, Timo (2020) Pandemian vaikutukset väestön hyvinvointiin. Teoksessa Antti Pelkonen (toim.) COVID-19 tutkimuskatsaus 6/2020 Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 11–15.

Harrikari, Timo (2020) Pandemian vaikutukset väestön hyvinvointiin. Teoksessa Antti Pelkonen (toim.) COVID-19 tutkimuskatsaus 5/2020 Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 11–15.

Harrikari, Timo (2020) Pandemian vaikutukset väestön hyvinvointiin. Teoksessa Antti Pelkonen (toim.) COVID-19 tutkimuskatsaus 4/2020 Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 11–15.

Harrikari, Timo (2020) Pandemian vaikutukset väestön hyvinvointiin. Teoksessa Antti Pelkonen (toim.) COVID-19 tutkimuskatsaus 3/2020 Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 11–15.

Harrikari, Timo (2020) Pandemian vaikutukset väestön hyvinvointiin. Teoksessa Antti Pelkonen (toim.) COVID-19 tutkimuskatsaus 2/2020 Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 11–15.

Harrikari, Timo (2020) Pandemian muut terveysvaikutukset. Teoksessa Antti Pelkonen (toim.) COVID-19 tutkimuskatsaus 1/2020 Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 11–15.