Alexa Kavasto

Väitöskirjatutkija

Toimin väitöskirjatutkijana Lapin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Työoikeuden alaan kuuluvan väitöskirjani tiedonintressi koostuu tarpeesta tutkia riittävän irtisanomisperusteen harkinnassa käytettävää kokonaisharkintaa. Kokonaisharkinta osana irtisanomisperusteen täyttymistä jättää soveltajalleen suuren vastuun, koska ei ole olemassa objektiivisesti havaittavissa olevaa yhtä ja samaa irtisanomiskynnystä vaan eri irtisanomistilanteissa kokonaisharkinnan painotukset ovat erilaisia. Tutkimus auttaa sekä työnantajia, työntekijöitä että tuomareita ohjaamaan oikeuskulttuuriamme oikeaan suuntaan antamalla analysoitua ja yhteen koottua tietoa kokonaisharkinnan sisällöstä ja sen käytännön soveltamisesta. Lisäksi toimin opettajana Lapin yliopistossa työoikeuden alaan kuuluvissa opinnoissa.