Johanna Viitala

Väitöskirjatutkija

Toimin vero-oikeuden tutkijana Lapin yliopistossa ja teen väitöstutkimusta tekijänoikeuksiin liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä verotuksesta. Tutkimukseni yhdistää luovan toiminnan, talouden ja vero-oikeuden sekä yksilötasolla että yhteiskunnallisella tasolla. Olen kiinnostunut myös verosuunnittelusta ja veropolitiikasta, erityisesti tulossa olevasta kansainvälisestä digiverouudistuksesta. Luovuudella, innovaatioilla ja vero-oikeudella on mielestäni vahva kytkentä hyvinvointiin ja sen ylläpitämiseen yhteiskunnassa.

Lue lisää Johannan tutkimuksesta: Lapin yliopiston tutkimusportaali