Jaana Kovalainen

Väitöskirjatutkija

Olen aloittanut väitöskirjatutkimuksen oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Tutkimukseni on monitieteinen. Oikeustieteessä tutkimus asemoituu julkisoikeuden ja hyvinvointioikeuden alaan. Väitöskirjani keskittyy siihen, miten palvelumuotoilun prosesseja ja metodeja sekä oikeudellista muotoilua voitaisi hyödyntää viranomaisten palveluperiaatteen ja neuvontavelvollisuuden toteutumisessa.  Lisäksi tutkin mitä hyvän hallinnon mukainen palveluperiaate ja neuvontavelvollisuus tarkoittavat nykyisen hallintolain sekä digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain viitekehyksessä. Tutkimukseni fokus on kansalaisten lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien saavutettavuuden kehittämisessä sekä sosiaalisten oikeuksien toteutumisessa. Olen kiinnostunut myös tekoälyn ja robottien käyttämisestä palveluiden tuottamisessa sekä palvelumuotoilun metodien hyödyntämisestä asiakaslähtöisyyden parantamiseksi.