Tapio Koivula

Nuorempi tutkija

Tapio Koivula on väitöskirjatutkija Lapin yliopistossa. Hänen tutkimusaiheenaan on isän rooli lapsen edun toteutumisessa eurooppalaisen ihmisoikeuslainsäädännön näkökulmasta. Aiheeseen kuuluu vanhemmuuden tarkastelu kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määrittelemänä sekä eurooppalaiset oikeustieteelliset käytänteet huoltajuuskiistoihin liittyen. Aikaisemmassa tutkimustyössään hän on käsitellyt lapsen edun käsitettä Euroopan maissa sekä vieraannuttamista rikosoikeudellisesta näkökulmasta.