Kaisa-Maria Kimmel

Tutkija

Olen kiinnostunut yksilön hyvän elämän, terveydenhuollon, väestön terveyden ja yhteiskunnan rakenteiden vuorovaikutuksesta. Väitöskirjassani tutkin terveydenhuollon priorisointia oikeudellisen ohjauksen näkökulmasta. Priorisoinnin tarkastelussa etiikalla on merkittävä rooli. Terveydenhuollon eettisten kysymysten käsittelyssä lääketieteen, politiikan ja oikeuden alalla käytävät keskustelut kohtaavat kiehtovalla tavalla. Mielestäni vastaavanlaista professioiden, politiikan ja oikeuden vuorovaikutusta tapahtuu kaikkien hyvinvoinnin eri ulottuvuuksiin liittyvien alojen ja palvelujen kohdalla.

Lue lisää Kaisa-Marian tutkimuksesta: Lapin yliopiston tutkimusportaali