Minna Kimpimäki

Professori

Toimin rikosoikeuden professorina Lapin yliopistossa. Tutkimuksessani olen käsitellyt esimerkiksi kansainvälisiä ja rajat ylittäviä rikoksia, ihmiskauppaa, seksuaalirikoksia ja korruptiota. Rikosoikeutta ei varsinaisesti voi lukea osaksi hyvinvointioikeutta, mutta rikosoikeudella ja hyvinvointioikeudella on monia yhtymäkohtia. Hyvinvoinnin puute – esimerkiksi syrjäytyminen ja muut sosiaaliset ongelmat – ovat monien rikosilmiöiden taustalla. Siksi rikosoikeus ei myöskään ole yksinään riittävä tapa reagoida rikoksiin. Tarkasteltiinpa rikoksia ja niiden syitä ja seurauksia rikoksentekijän, uhrin tai yhteiskunnan näkökulmasta, rikosoikeuden rinnalle tarvitaan myös sosiaalialan lainsäädäntöä ja toimijoita.

Lue lisää Minnan tutkimuksesta: Lapin yliopiston tutkimusportaali