Saara Tuulari

Yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija

Olen yliopisto-opettajana SOHOVA-hankkeessa ja teen väitöstutkimusta. Tutkin väitöskirjassani lapsen edun ja taloudellisen hyvinvoinnin toteutumista holhoustoimilain mukaisessa edunvalvonnassa. Väitöstutkimukseni lisäksi olen mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden osaamista Lapin alueella. Pidän tärkeänä monitieteistä ja käytännön toimijoiden kanssa käytävää vuoropuhelua, jota hankkeella toteutetaan.

Lue lisää Saaran tutkimuksesta: Lapin yliopiston tutkimusportaali