Laura Tarvainen

Väitöskirjatutkija

Teen väitöskirjaa haavoittuvuuden rakentumisesta turvapaikkaprosessissa. Minua kiinnostaa haavoittuvuus sosiaalisesti konstruoituna, rakenteissa ja järjestelmissä muuttuvana käsitteenä. Tarkastelemani haavoittuvuusteoreettinen viitekehys mahdollistaa hyvinvoinnin tarkastelun rakenteellisesti, jossa valtiolla ja sen instituutioilla on velvollisuus tuottaa yksilöille resilienssiä suojautua meitä kaikkia koskettavalta haavoittuvuudelta. Hyvinvointia tuotetaan erilaisissa prosesseissa ja järjestelmissä ja minua kiinnostaa tarkastella, miten yksilön toisaalta universaali ja toisaalta erityinen haavoittuvuus rakentuu.  Kirjoitan parhaillani artikkelia paperittomuudesta, missä tarkastelen yhteiskunnan marginaalissa olevien henkilöiden asemaa ja sitä miten haavoittuvuutta itseasiassa tuotetaan valtion järjestelmien kautta. Minua kiinnostaa myös se, miten erilainen tieto (oikeudellinen versus lääketieteellinen) huomioidaan eri prosesseissa ja mitkä diskurssit ovat vallitsevia ja mitkä häviäviä. Olen ollut vierailevana tutkijana VU Amsterdamissa sekä useita erimittaisia tutkimusjaksoja Lundin yliopistossa, missä olen kuulunut Lund-Uppsala migration law-tutkimusverkostoon sekä Lundin yliopiston omaan haavoittuvuus tutkimusryhmään sekä heidän syksyllä 2018 perustettuun terveysoikeuden tutkimusryhmään.