Iiris Kestilä

Väitöskirjatutkija

Toimin väitöskirjatutkijana Lapin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimuskohteitani ovat oikeusteoria ja oikeusfilosofia, mutta myös käytännöllisemmin suuntautuneet osa-alueet, kuten tutkimusetiikka. Väitöskirjani käsittelee oikeuden ja tietoon perustuvan vallan kohtaamista seksuaalisuuskysymyksessä, erityisesti LGBT-vähemmistöjen näkökulmasta. Työskentelen myös ”Digital Access to the Sámi Heritage Archives”-projektissa, jossa kehitän eettisiä ohjeita saamelaisten kulttuuriperintöä sisältävien arkistomateriaalien käytölle. Aiemmin olen työskennellyt muun muassa uusien teknologioiden ja immateriaalioikeuksien parissa.

Lue lisää Iriksen tutkimuksesta: Lapin yliopiston tutkimusportaali