Mirva Lohiniva-Kerkelä

Mirva Lohiniva-Kerkelä toimii hyvinvointioikeuden apulaisprofessorina Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa. Hänen tutkimuksen kohteensa ovat vaihdelleet vero-oikeudesta hallinto-oikeuden kautta terveysoikeuteen, yhdistävänä tekijänä erityisesti julkisuus- ja tietosuojakysymykset. Nykyisen tutkimuksen pääpaino on sosiaali- ja terveysoikeudellisissa sekä laajemmin hyvinvointioikeudellisissa kysymyksissä, esimerkkinä palveluiden järjestämiseen ja saatavuuteen, ammattilaisten toimintaan ja yksilöön liittyvät vastuut, velvoitteet ja oikeudet. Viime aikoina hän on tehnyt monitieteellistä tutkimusta erityisesti oikeudellisen ja sosiaalisen rajapinnoista esimerkiksi lasten asemasta. 

 

Lue lisää Mirvan tutkimuksesta: Lapin yliopiston Tutkimusportaali