Kirsi Kuusikko

Professori

Toimin hallinto-oikeuden professorina Lapin yliopistossa. Tutkimuksissani olen käsitellyt hyvää hallintoa eri näkökulmista. Keskeisiä tutkimuksellisia alueita ovat olleet palveluperiaate ja neuvonta sekä hallintoon kohdistuvat puolueettomuusvaatimukset esteellisyyssäännöksineen. Yleishallinto-oikeuden pohjalta olen lähestynyt eri sektorihallinnon kysymyksiä (esimerkiksi sosiaalihuolto, opetushallinto). Olen tutkinut myös hallinnon valvontaa ja erityisesti oikeusasiamiesinstituutiota. Tutkimuksissani olen hyödyntänyt oikeushistoriallisia ja oikeusvertailevia näkökulmia.

Lue lisää Kirsin tutkimuksesta: Lapin yliopiston tutkimusportaali