Merja Turunen, väitöskirjatutkija
Merja Turunen

Väitöskirjatutkija

Toimin työni ohella hyvinvointioikeuden väitöskirjatutkijana Lapin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimuskohteena minua kiinnostavat erityisesti terveydenhuoltoon liittyvät oikeudelliset kysymykset. Väitöskirjatutkimukseni käsittelee täysi-ikäisen potilaan itsemääräämisoikeutta ja sen rajoittamisedellytyksiä somaattisessa hoidossa.